Den 15 maj kommer nästa tidning

Nästa Jordbrukaren kommer ut den 15 maj och vi håller just nu på att färdigställa alla artiklar. I detta nummer har vi Skogen som tema men vi kommer även att ha plats lite annat. T.ex. kan du läsa om Höglycke nya moderna ladugård.

Här kommer ett litet utdrag ur artikeln så länge

I en period där ett mycket lågt mjölkpris får allt fler bönder att byta mjölkkorna mot köttdjur då satsar istället Michael Hübsch och hans far Ingemar på Höglycke Mellangård Torpa Ydre istället på en ny hypermodern ladugård med plats för omkring 140 nötkreatur varav 70 mjölkkor. Michael är nu tredje generationen Hübsch på Höglycke. Det var farfar Torsten och farmor Eva som 1947 övertog Höglycke då en gård på 32 ha.

Men nya marker har tillkommit och när sonen Ingemar 1974 tog över var gården betydligt större. Inför år 2011 var det dags för Ingemar att överlämna ansvaret och det var då Michael tog över som ägare till 65 ha odlad jord, 65 ha betesmark och 70 ha skog. Alltså en i vår moderna tid normalstor gård. Redan tidigt var Michael intresserad av lantbruk.

Han valde därför efter studenten i Tranås att studera vid ett amerikanskt lantbruksuniversitet och fick då också som praktik växtodling i North Dakota och mjölkproduktion i Kalifornien. Därefter blev det studier vid Sveriges Lantbruks Universitet Alnarp. Och efter det har några år inom inom bank och försäkring gett honom verklig kompetens som lantbrukare.

När det därför 2014 ur flera synpunkter var lämpligt att förverkliga Michaels och Ingemars gemensamma plan om en ny större och modern ladugård på Höglycke då slog de till. Med skickliga entreprenörer och goda vänners stöd satte bygget igång hösten 2014 och redan i april 2015, när undertecknad för reportage gör ett besök, är redan ladugården med all sin datastyrda tekniska utrustning också fylld av kor som sakta men säkert liksom ägarna redan lärt sig det mesta av tekniken.

Hela artikeln publiceras i Jordbrukaren och här på jordbrukaren.se den 15/5.

Share