Blandad skörd för länets lantbrukare

Efterfrågan på svenska livsmedel skänker framtidstro på gårdarna

De östgötska lantbruken har haft en ganska tuff period. Höstgrödorna fick i princip normal skörd medan vårgrödorna fått ett sämre utfall.

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Lantbrukarna i Östergötland har haft en varierad skörd hittills i år. Grödorna klarade vintern, men omfattande regn under våren följt av en torr sommarperiod drabbade delar av skörden. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

De östgötska lantbruken har haft en ganska tuff period. Höstgrödorna fick i princip normal skörd medan vårgrödorna fått ett sämre utfall.

Ovanligt mycket regn i våras, följt av ett snabbt omslag till torrt och mycket varmt väder under sommaren, påverkade vårsådden negativt. Det som skördades var ändå av god kvalitet och det som klarade sig bäst var vallgräs och raps.
– Priserna på både spannmål och oljeväxter har varit stabila, vilket stärkt intäkterna för lantbruken i vår region. Vi ser också att konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar svenska livsmedel. Det ger oss en framtidstro ute på gårdarna, säger Johan von Kantzow, lantbrukare i Minsjö i Söderköping och ordförande för Landshypotek i region Östergötland.

Skördearbetet började redan i mitten av juli månad, men har i augusti blivit avbrutet på grund en hel del regn. De flesta höstgrödor är nu tröskade och arbetet har påbörjats med vårspannmålen.

Share