Avskjutningen av vildsvin ökar

Jägarna sköt nästan 160 000 vildsvin föregående jaktår. Bild: JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

För några dagar sedan presenterades avskjutningssiffrorna av vildsvin för föregående år. Det visar att jägarna återigen har slagit rekord och skjutit nästan 160 000 vildsvin under föregående jaktår. I praktiken innebär det att de svenska jägarna skjuter ungefär dubbelt så mycket vildsvin som vi skjuter älg. Dessa vildsvin skjuts dock på en yta som är ungefär en tredjedel av den yta vi jagar älg på.
– Det är ingen underdrift att säga att jägarna har steppat upp och ökat jakttrycket när vildsvinsstammen har ökat både i antal och i utbredning säger Mikael Hultnäs, Riksviltvårdskonsulent hos Jägarnas Riksförbund.
– Delar av den ökade avskjutningen kan säkerligen förklaras med de regelförenklingar gällande olika former av mörkersikten som kom häromåret. Detta är en fråga som Jägarnas Riksförbund, JRF har jobbat hårt och länge med. Vi ser nu att det bär frukt så att säga fortsätter Mikael Hultnäs.

– Även om vi nu återigen har slagit avskjutningsrekord så måste vi fortsätta att kontinuerligt jaga vildsvinen, framför allt på och i kring jordbruksmark för att undvika skador i lantbruket. För oss inom JRF finns det fortfarande frågor att arbeta med kring för att förenkla jakten efter vildsvin.

– En av de viktigaste frågorna är att det ska bli lagligt för den enskilde jägaren att sälja vildsvinskött privat, vilket också är en fråga vi arbetat med länge. Livsmedelsverket lämnade ett förslag till regeringen i mitten av mars med ovan nämnda innehåll. Trots påtryckningar har ännu inget beslut fattats avslutar Mikael Hultnäs.

Källa: Jägarnas Riksförbund

Share