Årets värsta period för viltolyckor

Man ska ständigt påminna sig att vilt kan dyka upp på vägen

Nu gäller det att ständigt påminna sig om att en älg eller ett vildsvin plötsligt kan dyka upp på vägen.

SVERIGE (JB)

Förra året inträffade 63 750 viltolyckor, varav drygt en tredjedel under perioden oktober till december. Nu gäller det att ständigt påminna sig om att en älg eller ett vildsvin plötsligt kan dyka upp på vägen. Svedea tipsar om hur risken att krocka med vilt kan minskas.

De överlägset flesta vilt – olyckorna sker med rådjur. Därefter följer vildsvin, älg och dovhjort. Under 2018 stod dessa fyra viltslag för mer än 98 procent av alla olyckor, det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. Mycket pekar på att 2019 blir lika illa.

– När vi jämför olycksstatistik för årets tre första kvartal med samma period förra året ligger olyckstalet på nästan exakt samma nivå. Om alla fordonsförare anpassar körsättet efter riskerna kanske vi slipper ett ny sorglig toppnotering 2019, säger Kivan Kaivanipour, produktchef för bilförsäkring på Svedea.

Det tilltagande mörkret är en förklaring till det ökande antalet viltolyckor under årets sista tre månader. De flesta olyckorna sker i samband med gryning och skymning då djuren är som mest aktiva samtidigt som många kör till och från sina arbeten. Att sänka hastigheten är ett enkelt sätt att minska olycksrisken.

Så minskar du risken för viltolyckor
• Förbered din resa. På Viltolycka.se visas olycksdrabbade sträckor.
• Använd bilbälte.
• Håll koll på varningsmärken för vilt.
• Tänk på att ett djur på vägen kan följas av fler.
• Sänk farten när du kör på vägar utan viltstängsel eller när sikten är dålig.
• Var extra uppmärksam när det är gryning och skymning.
• Se till att bilens lysen är bra så att du får bra sikt.
• Kontrollera att däcken är i gott skick och att bromsarna fungerar som de ska.
• Titta inte bara framåt, håll även koll på omgivningen runt vägen.

Den som är inblandad i en olycka med något av djuren björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter eller örn måste enligt lag polisanmäla olyckan direkt. Det här är vad som gäller:
• Börja med att sätta ut en varningstriangel 200 till 300 meter från olycksplatsen.
• Ring 112 och gör en polisanmälan, snarast.
• Märk ut platsen för olyckan.
• Ett dött djur ska omhändertas av polis eller viltvårdare.

Tänk även på att många jakthundar rör sig i skogarna under höstens jaktsäsong. Trafikskador är en av de största farorna för jakthundar.

Källa: SVEDEA

Share