Alltmer grön el och värme från skogen

Under 2017 levererade Södra totalt 335 gigawattimmar el vilket motsvarar årsförbrukningen för 130 000 elbilar. Bild: SÖDRA

Under 2017 levererade Södra mer grön el till det allmänna elnätet än någonsin, hela sex gånger mer än 2010. Samtidigt levererades fjärrvärme motsvarande värmebehovet i 25 000 villor. Ökningen av energileveranser har möjliggjorts genom de investeringar som gjorts vid Södras massabruk de senaste åren.

Sedan 2010 har Södra gått från att vara inköpare av el, till att bli självförsörjande och numera även en betydande leverantör av grön el till det allmänna elnätet. Elen produceras när skogsråvara förädlas vid Södras industrier. Under 2017 levererades totalt 335 gigawattimmar (GWh1) el vilket motsvarar årsförbrukningen av el till 130 000 elbilar2. Det är den största el-leveransen från Södra någonsin.

– Dessa leveranser är väldigt positiva. De senaste åren har vi investerat 6 miljarder i våra massabruk för ökad produktion av massa, vilket även bidragit till ökad produktion av grön el. Sveriges målbild 2030 är att gå från 50 000 till en miljon elbilar och därmed öka elanvändningen i vägtrafiken från cirka 100 GWh till 2 500–3 000 GWh el. Här kommer skogsindustrin kunna bidra och det är ett av många exempel på skogens potential att bidra till omställningen till en bioekonomi, säger Henric Dernegård, energisamordnare, Södra.

Utöver grön el levererade Södra även 414 GWh fjärrvärme under 2017, vilket motsvarar värmebehovet i 25 000 villor3. Värmen levereras till närliggande orter från Södras sågverk i Kinda och Torsås samt till Varberg, Karlshamn och Mönsterås från Södras tre massabruk.

Fjärrvärmen utgörs till största delen av restvärme från produktionsprocesserna. För oss handlar detta om effektivt resursnyttjande och att skapa värde till kunderna ur varje del av trädet, säger Henric Dernegård.

Södra har varit självförsörjande på egenproducerad grön el sedan 2010. Samtidigt pågår ett arbete med att minska den egna elanvändningen. Ett av Södras hållbarhetsmål handlar om effektivt resursnyttjande där el- och värmeanvändningen ska minska med minst 10 procent till 2025.

Share