Granbarkborren i fokus på Södras årsmöte

Södra – Norrköping Skogbruksområde höll årsmöte i Stadium arena. Torkan och granbarkborrens framfart var två saker som utmärkte 2018.

SKOGSBRUK (LT)

Sommaren 2018 bjöd på både svår torka och granbarkborrens framväxt. Det var två av de stora samtalsämnena när Södra/Norrköping skogsbruksområde höll årsmöte i Stadium Arena. Nu gäller det att ha god beredskap 2019 för att försöka minska skadeverkningarna.

Share

Gårdsbilden bevaras med nybygge

Gården Stensätter i Vånga behåller ladugården

Olle Josefssons ladugård på gården Stensätter i Vånga byggdes mellan åren 1904-1905.

NORRKÖPING (JB)

Ekonomibyggnader i lantbruket täcker många behov. Spannmåls- och grovfoderförvaring, uppställningsplats för maskiner och jordbruksredskap samt stallplats för gårdens djur.

Share