Från fossilt bränsle till förnybart

Försäljningen av diesel ökade under oktober månad. Även bensinförsäljningen ökade svagt i jämförelse med samma månad föregående år och E85 fortsatte med en stark uppgång. E85-försäljningen ökade med 99 procent under oktober månad. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Share

GAL-TAN eller höger-vänster?

Just nu ser vi något somhänder i vår omvärld och samtid som är lite av ett paradigmskifte inom politiken. Fenomenet finns i hela västvärlden, men extra tydligt blir det i Sverige efter valet. Statsvetare och samhällsdebattörer pratar allt mera om den såkallade GAL-TAN skalan som lika viktig och mera komplicerad än den traditionella höger-vänsterskalan som vi traditionellt klassat in våra politiska partier efter.

Share

Ostkampen

– alla dar i veckan!

Bläcket på Arlas pressmeddelande hann knappt torka innan facebook-upproret mot flyttningen och nedläggningen av Boxholms ost till Östersund drog igång. Upproret lever under parollen Ost ska vändas inte flyttas. Något som det rent spontant kanske inte är så svårt att hålla med om. Låt mig vara tydlig med att jag som östgöte inte gillar beslutet att flytta tillverkningen av Boxholmsost till Östersund.

Share

Jakt höll svenska folket sysselsatt

Viltseminarium med historik och framtidsfokus

På ett seminarium i Dömle i Deje i oktober föreläste Fredrik Widemo om viltförvaltning.

DEJE (JB)

Hur många älgar, rådjur och hjortar vi kommer att ha i framtiden påverkas av flera faktorer. Jakt, hur marken används och hur stora klimatförändringar är några av de faktorer som påverkar.

Share

Spännande utgrävningar vid Högsby

Gamla boplatser hittade där E22-förbifarten ska gå fram

26 personer fanns på plats i ett skogsparti vid Högsby, utanför Söderköping för att få information om de pågående arkeologiska utgrävningarna innan arbetet med E22-förbifarten påbörjas om några år.

SÖDERKÖPING (JB)

Det är svårt att föreställa sig att E22-förbifarten ska gå genom ett skogsparti vid Högsby, beläget utmed Östra Rydsvägen, fem minuters bilfärd från utkanten av medeltidsstaden

Share

Gårdsjö Lövhagen, Vikbolandet

Fastigheten ligger fint på Vikbolandet och här bedrevs ett aktivt jordbruk med mjölkkor fram till 1960-talet. Gården har gått i släkten i många år men nu är det dags för ny ägare

Share

Tillgång och efterfrågan styr

Regler och kostnader är avgörande för lantbrukarnas lönsamhet

SVERIGE (JB)

Det är sedan länge känt att det svenska lantbruket ger god avkastning och har friska djur med bra tillväxt. Dock sjunker den svenska självförsörjningsgraden på gris och nöt vilket

Share

Granit från Kina och Portugal

Läget vid hamnen i Norrköping är viktigt

Marcus Larsson går i sin pappas fotspår och jobbar med Gatsten håller i hundratals år och blir bara vackrare. stenhårt material

NORRKÖPING (JB)

En av de vanligaste bergarterna är granit. Då magma djupt nere under jordskorpan genomgår en långsam avkylningsprocess bildas graniten med sin grovkorniga struktur.

Share