Ser möjligheterna på landsbygden

Ser möjligheterna på landsbygden

BRUNSKOG

BRUNSKOG 8 april 033

Jonas Kervén med adressen Åsen, Skog, är en kreativ och engagerad bonde. Han är ordförande i lokala LRF-avdelningen och ingår i styrelsen för Värmlands nötköttsproducenter. Han uppmanar människor att bo på landsbygden och summerar gärna möjligheterna som finns där. – Jag och min granne samarbetar dagligen på olika sätt, det är ett exempel.

Share

Viktigt att få ut stormskadat virke från skogen

Efter augustistormen  i Värmland

stormfälld_skog_BjörnUpparbetningen av storm skadat virke efter stormen som drabbade Värmland i augusti 2014 går framåt. Fortfarande finns det mycket barrvirke som är spritt i skogen vilket behöver tas om hand för att mota angrepp av granbarkborre.

Share

Hon har haft häst sedan födseln

För Amanda är hästarna och hoppningen allt

DSC_0242

RISINGE

Amanda Lundberg bor i Risinge utanför Finspång och i hennes liv har hästar funnits med sedan hon föddes. Redan från hemkomsten från BB stod en shetlandsponny i stallet och väntade på henne. Som sjuåring började hon med hopptävlingar och då låg hindren på 20 och 30 centimeter. Nu är hindren betydligt högre och Amanda har debuterat på 150 cm och har vinster och placeringar på höjden 145 cm.

Share

Allt fler bakterier blir resistenta

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

piller_0001568rAntibiotikaresistens är ett problem som måste hanteras av hela samhället och inte bara inom sjukvården och djurhållningen. Nyligen lämnades en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vård- relaterade infektioner till regeringen, som tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällssektorer.

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket hotar möjligheten att behandla infektioner som drabbar människor och djur. I Sverige har vi därför sedan länge arbetat med att antibiotika ska användas på rätt sätt och att smittspridning ska minimeras inom hälso- och sjukvård och djurhållning.

Share

Allvarligt läge för köttproducenter

Unga drar sig för att ta över lantbruk

DSC_0022

KROKEK

Läget är allvarligt för svensk livsmedelsproduktion. Vid vårt EUinträde låg svensk köttproduktion på omkring 80-90 procent självförsörjningsgrad då det gäller nötkött och idag ligger det på cirka 50 procent. – Det här är mycket allvarligt och det är inte så lätt att vända utvecklingen. Djurbesättningarna minskar och många unga drar sig för att ta över ett lantbruk eftersom det inte är lätt att vara djurhållare idag, säger Åke Karlsson, köttproducent på Krokeks gård utanför Norrköping.

EU:s jordbrukspolitik är strikt byråkratisk och det djurskyddet som tillkommit får inte gå till överdrift resonerar Åke som för någon vecka sedan varit uppe på näringsdepartementet där det handlade om just djurskyddet vid slakt.

Share

LRF välkomnar riksdagens nej till gödselskatt

Riksdagens beslut att inte införa en skatt på handelsgödsel välkomnas av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Precis som riksdagen anser LRF att en skatt på handelsgödsel i första hand försämrar jordbrukets konkurrenskraft och inte är ett modernt och verksamt miljöstyrmedel.

Share

Miljöhänsyn i skogsbruket

Förebyggande åtgärder minskar körskador

REJMYREDSC_0005
28,2 miljoner hektar av Sveriges landareal består av skog och den produktiva skogsarealen ligger på omkring 22,7 miljoner hektar. Det ställs stora krav på skogsbruket gällande produktion men även miljöhänsyn något som det moderna svenska skogsbruket uppfyller.

Det går dock inte att undvika körskador i skogen vid avverkningar men sedan några år tillbaka har det införts en markskoningsgaranti vid slutavverkningar.

Share