Skakigt värre på mjölkmarknaden

Den ryska droppen fick mjölken att rinna över

SVERIGE

mjölkko_0009742r40 procent mindre än för ett år sedan. Det är vad en svensk mjölkbonde tjänar idag. Rysslands livsmedelsbojkott i kombination med en mättad världsmarknad har drabbat den svenska mjölkproduktionen hårt. Det visar LRF Mjölks nya Mjölk rapport.

– Situationen är mycket bekymmersam för många mjölkföretag i Sverige. Särskilt allvarligt är det för dem som nyligen har gjort större investeringar, för dem som använder större andel inköpt foder samt för dem som har anställd arbetskraft, säger Agneta Hjellström, expert på mjölkföretagens lönsamhet och konkurrenskraft på LRF Mjölk.

Share

Priset på åkermark fortsätter öka

akermark

Lönsamhetsproblem har inte bromsat efterfrågan.När 2014 års siffror sammanställts visar de att det nationella genomsnittet är en pris ökning på fyra procent och ett pris på 110 000 kronor per hektar åkermark. Det är dock en stor skillnad mellan regionerna. Från LRF Konsult förväntar man att prisbilden under 2015 kommer vara stabil.

Share