En helt vanlig dag i skogen

Lars-Erik Mosfeldt t v, och Roland Mossfeldt med sina skotare.

Lars-Erik Mosfeldt t v, och Roland Mossfeldt med sina skotare.

EKSHÄRAD (JB)

Det doftar färskt virke och jord. Det hörs ett svagt motorbuller från en skördare och två skotare. En lastbil kommer med grus för att förstärka vägen, så att tunga maskiner och lastbilar ska kunna ta sig fram, och för att inte vägarna ska bli undermåliga.

På den smala skogsvägen kommer det också en tankbil för att leverera diesel. Det är full aktivitet i skogarna norr om Bergsäng i Ekshärad.

Share

Livet vänder åter

Sid 14-15 skogsbrand

Den 31 juli 2014 utbröt i Västmanland den största skogsbranden i Sverige under modern tid. Gnistan från en markberedare startade branden och ett område stort som 30 000 fotbollsplaner ödelades. Skog för hundratals miljoner kronor gick förlorad och totalkostnaden för räddningsinsatser och skador uppskattades till minst en miljard kronor.

Share

Skördare och skotare i arbete

Avlastning till stora vedstaplar där timmerbilen lätt kan lasta och hämta ifrån.

Avlastning till stora vedstaplar där timmerbilen lätt kan lasta och hämta ifrån.

GODEGÅRD (JB)

När man ska slutavverka skog behövs det rejäla maskiner som gör jobbet. I en skog i Godegård höll två maskiner på som bäst, när Länstidningen hälsade på. Det var förarbyte och undertecknad fick en pratstund med alla fyra förarna. De arbetar alla för Sveaskog. Skogen de körde i är Sveaskogs egen och hygget var på 10 hektar.

Share

Ökat intresse för tallplantor

I det stora växthuset är det rad efter rad med små tallplantor.

I det stora växthuset är det rad efter rad med små tallplantor.

VIBYTORP (JB)

Fortfarande dominerar efterfrågan av granplantor i Götaland men tallen ökar. Försäljningen av andra träslag förekommer även om den är förhållandevis liten. Helst ska plantorna ha behandlats mot snytbagge och även mot viltbetning.

Share

Dikesrensning ger vinster i skogen

Det syns inte så mycket av det gamla skogsdiket. Thomas och Christina Béen, här med de båda labradorerna, har röjt och dikesrensning är nu på gång.

Det syns inte så mycket av det gamla skogsdiket. Thomas och Christina Béen, här med de båda labradorerna, har röjt och dikesrensning är nu på gång.

VALDEMARSVIK(JB)

Dikesrensning i skogen är ett ofta försummat område inom skogsbruket. Men det finns vinster genom ökad produktivitet och att skogen blir mindre stormkänslig. Med tanke på det verkar bli mildare vintrar med utebliven tjäle och blötare marker som följd, är det senare inte minst viktigt.

Share

Utbildade jägare sköter eftersök

Lars Ericsson är samordnare för eftersök i södra delen av Forshaga kommun. Här informerar han om hur han arbetar på ett möte på Lärcenter.

Lars Ericsson är samordnare för eftersök i södra delen av Forshaga kommun. Här informerar han om hur han arbetar på ett möte på Lärcenter.

FORSHAGA (JB)

I hela landet, fram till den 11 juli 2016 hade 24 243 viltolyckor rapporterats in till polisen. I Värmland har totalt 1 580 viltolyckor rapporterats in fram till och med juli månad.

I Forshaga kommun har sammanlagt 102 viltolyckor rapporterats in under 2015 och i år, till och med juni månad, 52 stycken. Statistiken kommer från Nationella Viltolycksrådet.

Share

Hög belåning en risk att ta på allvar

Fortfarande är marknaden för skogsfastigheter het. Det låga ränteläget och hög belåning är dock risker värda att ta på allvar och att räkna med. En del av detta går igen även inom generationsskiften.

Hur ser det ut på skogsmarknaden idag?
– Om vi tittar på hur det ser ut så finns skogsintresset kvar, det vill säga intresset för att förvärva fastigheter, säger Jan Andersson, auktoriserad revisor på LR Revision. Jag ser att det varit tryck på de fastigheter som varit ute till försäljning. Det har kunnat bli 10-20 procent högre pris vid försäljning än utgångspriset.

Share