En helt vanlig dag i skogen

Lars-Erik Mosfeldt t v, och Roland Mossfeldt med sina skotare.

Lars-Erik Mosfeldt t v, och Roland Mossfeldt med sina skotare.

EKSHÄRAD (JB)

Det doftar färskt virke och jord. Det hörs ett svagt motorbuller från en skördare och två skotare. En lastbil kommer med grus för att förstärka vägen, så att tunga maskiner och lastbilar ska kunna ta sig fram, och för att inte vägarna ska bli undermåliga.

På den smala skogsvägen kommer det också en tankbil för att leverera diesel. Det är full aktivitet i skogarna norr om Bergsäng i Ekshärad.

I den ena skotaren finns Lars-Erik Mossfeldt och i den andra sonen Roland. Tillsammans äger de firman Mossfeldts skogstransporter AB. Pappa Lars-Erik har jobbat i skogen i hela sitt liv, medan Roland bara jobbat cirka 20 år.
– En skördare hugger ner, kvistar, kapar och grovsorterar virket och därefter kommer skotarna, som finsorterar och kör ner virket till vägen, berättar Roland.
Virket sorteras i olika timmersorter och massaved. Därefter körs virket med lastbil till olika sågverk, som alla har sin specialisering.

Planerarna på Stora Enso delar upp skogsområdena i olika trakter, beroende på ålder och struktur, slutavverkning och gallring. Före avverkning och gallring görs alltid en naturvärdesbedömning på de olika trakterna, och stor vikt läggs på naturhänsyn. Kultur- och fornlämningar bandas och registreras.

För oss är planerarnas jobb oerhört värdefullt, då de vet vad som finns i de olika trakterna och vilken hänsyn som krävs. Därför snitslar de områdena med olika snitselband, så att vi kan utföra ett så bra jobb som möjligt, där varje snitselband har sin funktion, fortsätter Roland. Ibland åldersbestäms trädet genom att man borrar igenom trädet och räknar årsringarna.

Beställaren av virket bestämmer vart det ska gå och skördaren kapar till lämpliga längder. När vi kommer fram med skotarna är virket kapat och klart, samt ligger i olika högar, men vi kollar alltid så att det blir rätt sortiment. Sen fraktas virkeshögarna till vägen för vidare transport med lastbil till industrin.

Roland och Lars-Erik jobbar året runt, men har ledigt under industrisemestern. Ibland kör de i skift och tar in någon till hjälp. Service på maskinerna görs efter serviceintervaller, oftast i skogen, men det händer också att service sker på verkstad.
– Produktiv livslängd på en skotare är cirka åtta år, beroende hur de sköts, men maskinerna blir allt bättre, tycker Roland.

Lars-Erik och Roland är certifierade och går kontinuerligt utbildningar, som t ex natur/ kultur/miljö-hänsyn och anpassar alltid sitt arbete efter årstiden. Vissa marker är sköra på våren och det är då bättre att bearbeta dessa områden på vintern.
– Ibland får vi lägga ut timmerbryggor att köra på för att skona marken och vid älvar och bäckar måste broar byggas. Markerna förstörs förvånansvärt litet, menar Roland, och vi försöker vara rädda om naturen.Den här sommaren har varit torr, och därför har vi haft vatten med oss på maskinerna för att släcka eventuella gnistor som uppstår vid körningen.

Far och son Mossfeldt utstrålar lugn och harmoni, där de står vid sina stora maskiner ute i skogen. Med goda kunskaper och försiktighet kör de fram virket till vägen. De är yrkesmän, som vet hur man på bästa sätt ska förena modern skogshantering med naturens värden.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Share