När- och härodlade ekoprodukter

Liga och David Appelgren med en skottkärra nyskördade grönsaker.

Liga och David Appelgren med en skottkärra nyskördade grönsaker.

ÖDESHÖG (LT)

Sedan ett och ett halvt år bor David och Liga Appelgren i ett hus på Dags mosse med drygt ett hektar god svart jord att bruka. De flyttar från Norrköping med ambitionen att så långt möjligt odla sin mat och resa kollektivt. De vill ta tillvara det naturen ger, äta mat som är både ekologisk och närodlad, se en levande landsbygd och spara vår miljö.

Share

Pressat läge för skogsbränsle

Fredrik Hellgren och Ove Eriksson, båda från Skogstjänst, framför Tjällmo flis nya maskin.

Fredrik Hellgren och Ove Eriksson, båda från Skogstjänst, framför Tjällmo flis nya maskin.

LINKÖPING (JB)

En sidoeffekt av att värmeverken importerar sopor är att skogsbränslet missgynnas. I förlängningen påverkas sysselsättning, investeringsvilja, tillgång på entreprenörer och branschen som sådan. Oanvänd råvara går till spillo.

Share

Läs och lär i Kolmårdsskogen

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

Karl-Johan med lilla Sigrid i famnen, Erik, Stina och Magdalena är nöjda med att projektet är i hamn och kulturstigen invigd.

NORRKÖPING (LT)

Väx med skogen ingår i regeringens satsning Skogsriket där syftet är att skapa förutsättningar för skogsrelaterade jobb. Väx med skogen-stöd ger medelstora och små företag möjligheter att få en ekonomisk tillväxt inom innovation och förädling eller upplevelser och rekreation som knyter an till skogen.

Share

Full fart i Sveriges sydligaste gruva

En Tamrocklastare får service. Av alla 370 medarbetare arbetar två tredjedelar under jord i olika specialiserade yrkeskategorier.

En Tamrocklastare får service. Av alla 370 medarbetare arbetar två tredjedelar under jord i olika specialiserade yrkeskategorier.

ZINKGRUVAN (JB)

Nästan på gränsen till Östergötland, fast i Närke, ligger den lilla orten Zinkgruvan. Precis som namnet antyder är det en gruva och man bryter zink, bly och kopparmalm där. Den är Sveriges sydligaste gruva och även Sveriges äldsta gruva på samma plats och i samma malmkroppar.

Share

Succétjänst mot bedrägeri

Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

SVERIGE (JB)

Skatteverket har lanserat en ny e-tjänst som skyddar mot falska adressändringar. Det förekommer bedrägerier med att någon skriver sig på någon annans adress och därmed bereder sig tillträde dit. Sådant kan numer förhindras.

Share

Politiskt obunden – knappast!

LRF är en partipolitiskt obunden organisation. Det åligger mig som företrädare för en sådan att leva upp till just den obundna delen. En del tror att LRF är politisk obunden, men det är det sista vi är. Mina medlemmars vardag påverkas av politiska beslut på alla nivåer mer än många andras företagares. Jag måste därför kunna – lite väl målande ibland ska medges – ge min syn på vad de olika politiska falangernas åsikter och inriktning får för påverkan på det gröna näringslivet.

Share

De startade sitt eget kafferosteri

Nyrostat och nymalt hos Angelica och Patric i Kvarsebo

Nyrostat och nymalt hos Angelica och Patric i Kvarsebo

KVARSEBO (JB)

Den som inte redan är kaffesugen blir det med största säkerhet för över i stort sett hela Kvarsebo, i nordöstra delen av Norrköpings kommun, sprider sig doften av kaffe. Nystartade kafferostarna Angelica Palmqvist och Patric Elb rostar bönor i kafferosten Giesen.

Share

Nytt köldmedium testas i maskiner

I samarbete med producenten Avantherm deltar Sveaskog i ett världsunikt test av ett nytt köldmedium. Köldmediet som på sikt förhoppningsvis även ska kunna användas i personbilar och lastbilar testas nu i Sveaskogs skogsmaskiner – med stora fördelar för både klimat, människor och produktivitet.

Share