Vreta Kluster fortsätter växa

Helene Oscarsson, koordinator Vreta kluster. Bild: NICLAS ALBINSSON/VRETA KLUSTER

Helene Oscarsson, koordinator Vreta kluster. Bild: NICLAS ALBINSSON/VRETA KLUSTER

VRETA KLOSTER (JB)

De gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk, energi och mat) är en viktig motor i Östergötland. Företagsparken Vreta kluster har snabbt etablerats som de gröna näringarnas företags – park och mötesplats. Under förra året tillkom ett flertal nya hyresgäster och sammanlagt hölls över hundra möten i klust ret. Nu planerar Sankt kors fastigheter för ytterligare utbyggnad av företagsparken.

Sammanlagt har företags – parken idag cirka 110 kontorsplatser och både små och stora mötessalar. Sedan Vreta kluster slog upp portarna för snart fyra år sedan har det hållits flera hundra möten och aktiviteter, med hittills sammanlagt över 21 000 deltagare.

– Vår vision är att bli en av Sveriges bästa utvecklingsplatser för företag inom gröna näringar. Att Sankt kors planerar för ytterligare ett hus skapar ännu bättre förutsättningar för att företag inom dessa viktiga branscher blomstrar, säger Helene Oscarsson, verksamhetsledare på Vreta kluster.

Bland de nya företag som nyligen valt att etablera sig på Vreta kluster finns exempelvis Dataväxt, Alnarp Cleanwater och Coach Way.

– Vi är väldigt glada över att vår verksamhet expanderar och så många spännande företag, entreprenörer och forskare har valt att både besöka företagsparken och flytta hit. Nu ser vi fram emot att kunna välkomna ännu fler under 2016, säger Helene Oscarsson.

Redan nu finns flera idéer för vad det nya huset skulle kunna innehålla. Bland idéerna finns ett utvecklingslabb för livsmedelsförädling, ett hälsocentrum för hästar och ett teknikcentrum för hydraulik. Dessutom startas nu en förstudie kring fjäderfäbranschen som är stark i vår region.

– Det kommer att bli ett antal workshops och möten under året för att ta reda på vad företag och branscher vill ha, och vilka aktörer som är intresserade av att vara med i utvecklingen av nästa etapp, säger Helene Oscarsson.

– Vi på Sankt kors jobbar med fastigheter som ett verktyg för att skapa tillväxt. Vi är övertygade om att det faktiskt fungerar. Företag som hamnar i rätt sammanhang, exempelvis i ett kluster, ökar i högre grad sin affärsutveckling vilket i sin tur skapar fler jobb. Vreta Kluster är ett gott exempel, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt kors fastigheter.

Share