Vill se 268 vargar fällda under 2022

”Hög tid att myndigheterna tar ställning för landsbygdsbefolkningen”

Jägarnas Riksförbund menar att beslut om vargjakt måste baseras på hur många vargar som faktiskt finns, inte vad som fanns ett år innan jakten ska genomgöras. Bild: VICTOR CAP

SVERIGE (JB)

Jägarnas Riksförbund begär att Länsstyrelserna inför 2022 års jakt efter varg fattar beslut om en jakt som syftar till att sänka populationen till de 170 vargar som Riksdagen har beslutat ska gälla i Sverige. För att detta ska ske krävs, utifrån gällande inventering och uppskattningar, att 268 vargar ska fällas under 2022 års jakt.

– Det är sorgligt men uppenbart att myndigheterna inte bryr sig om Riksdagens beslut om vargpopulationen, trots alla problem som vargen medför djurägare och jägare och den oro som boende på landsbygden känner kommenterar Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds Förbundsstyrelse.

– I dag ligger vi alltid ett år efter och på det viset kan aldrig populationen sänkas. Självklart måste beslut om jakt baseras på hur många vargar som faktiskt finns, inte vad som fanns ett år innan jakten genomförs, fortsätter Henrik Tågmark.
– Det är hög tid att myndigheterna nu vågar fatta beslut som tydligt tar ställning för landsbygdsbefolkningen som tvingas bära bördan av vargarna, avslutar Henrik Tågmark.

Inventeringen av varg är ständigt kritiserad och ger inte en rättvis eller verklighet – trogen bild av populationen. Till exempel krävs omfattande spårningsarbete och de år som snöläget är dåligt under skattas populationen kraftigt.

Men även de år snöläget är bra och möjliggör inventering är principen uppbyggd på sådant sätt att populationen underskattas då en stor del av de vargar som vid inventeringen inte har fått valpar kommer att ha fått det i samband med att besluten om jakt ska fattas. För att populationen ska minskas krävs att besluten om jakt också tar hänsyn till de vargvalpar som har fötts men som inte ingår i inventeringen.

Länsstyrelserna ska under kommande veckor nu fatta beslut om licensjakt efter varg som ska inledas den 2 januari. Behovet av licensjakt är stort och förutom en sänkning av populationen bidrar det till att vargarna får en ökad skygghet för människor och acceptansen för varg kan öka hos befolkningen.

Källa: Jägarnas Riksförbund

Share