Viktigt inspektera och kolla skogen

Per Skargren, ansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och sparbankerna, har sammanställt några viktiga punkter i Swedbanks nyhetsbrev ”Ny som skogs - ägare?”.

Per Skargren, ansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och sparbankerna, har sammanställt några viktiga punkter i Swedbanks nyhetsbrev ”Ny som skogsägare?”.

SKOG (JB)

I ett nyhetsbrev från Swedbank ges många goda råd för den som står inför sitt första skogsinnehav. Det finns många saker att ha koll på och det är förnuftigt att ta sakkunnig hjälp inför köpet.

Nyhetsbreven från olika håll kan vara värda att åtminstone titta igenom. Ibland finns verkligt matnyttig information i dem. Ett sådant exempel är Swedbanks nyhetsbrev där det under rubriken ”Ny som skogsägare?” ges några tips för den som är på väg att köpa sin första areal med skog.

Många står i begrepp att lägga ett stort belopp på att få ett skogsinnehav. För den som inte har någon skog tidigare eller någon erfarenhet av skog finns en del nytt att tänka på innan köpet. Per Skargren, ansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank och sparbankerna, har sammanställt några viktiga punkter med saker att tänka på.

– En viktig sak är i vilken form du köper skogen, skriver han. Det är till exempel svårt för ett aktiebolag att få tillstånd att förvärva skog. De flesta som köper och äger skog gör det i en enskild firma.

För den som vill köpa skogen i ett aktiebolag gäller att säljaren måste vara ett annat aktiebolag eller en juridisk person. Hit räknas kommun, landsting, staten, kyrkan med flera).
– När du köper en skogs- och lantbruksfastighet blir du automatiskt näringsidkare och ska bokföra och deklarera din näring.
– Fördelen med att ha en enskild firma är att du har möjlighet att ackumulera dina underskott och kvitta dem mot framtida intäkter. Många mindre skogsägare slutavverkar bara ett par gånger under sin livstid.
Man ska kort sagt inte behöva betala skatt i onödan.

I nyhetsbrevet ger du råd till nya skogsägare om hur de ska göra. Har du några varningar för fällor man kan trampa i?
– Det är vanligt med en övertro på skogsbruksplanen. Det kan finnas avvikelser på plus minus femton procent. Skogsbruksplanen är bara ungefärlig. Äldre planer kan det vara svårt med. Man kan missa att något är anmält för slutavverkning och redan sålt. Man kan tycka det är ett bra köp, rent av ett klipp och sedan upptäcka att skogen är såld.
– Inspektera skogen tillsammans med en skogskunnig person.

– En annan del är avtal och servitut. Ha koll! Det kan finnas både skriftliga avtal och de som är av hävd. Här finns även att se upp med ofri grund för det kan bli både dyrt och svårt.

Han nämner också stora fastigheter med halvdant skötta byggnader, arrendedelar och torp utan skriftliga avtal. Sådant kan bli svårt att klara upp efter ett köp.
– Använd då en kunnig jurist för att reda ut. Är sådant klart och utrett vid försäljningen så brukar det också ge bättre betalt. Det bästa är om det finns en pärm att lämna över med avtal och liknande. Man har ett stort ansvar som köpare.

I korthet är Per Skargrens bästa råd till nya skogsägare för det första att se till att ha en uppdaterad skogsbruksplan. Den underlättar för både planering och skötsel av skogen. Ett ytterligare råd är att besöka träffar och evenemang samt att ha ordning på avtal, arrenden, nyttjanderättsavtal, samfälligheter och liknande som påverkar fastigheten.

Vidare är det viktigt att bilda sig en uppfattning om skicket på byggnader, vägar, diken med mera. Hur stora är underhållsbehoven? Hur ser det framtid kassaflödet ut? Gör en plan för detta och se om pengarna räcker eller om finansiering behöver sökas.

Det kanske bästa rådet har Per Skargren sparat till sist: – Ut och njut i skogen!

Text: BO BÄCKMAN

Share