Värsta skörden sen 1998

Rekordmycket regn i juli och augusti. Även om just undertecknad ska vara ödmjuk inför att många kollegor drabbats betydligt värre av… blötan, så måste jag erkänna att detta är den värsta skörden hittills sedan -98. I skrivande stund är vi halvvägs igenom skörden och har tröskat relativt blöt spannmål men även förhållandevis torr dito, men i princip inget vete som går till kvarnråvara. Påminn gärna alla veganer och kötthatare om var de ska få sin ”växtbaserade råvara” ifrån ett år som detta när väldigt lite råvara kvalar in till livsmedelsindustrin, men desto mera som djurfoder.

Jag är ingen klimatförnekare, utan vill nog hävda att alla vi bönder som varit med några år ser att VÄDRET ändå förändrats över tid även här i Sverige på ett sätt som tyder på att vi har ett förändrat KLIMAT. Om man tror att dessa blötare år /skördar kommer bli mera frekventa i ett förändrat klimat (klimatforskarna är inte så precisa med hur just augusti kommer bli i framtiden) kanske man faktiskt behöver väga in de sämre årens effekter i företagandet i högre grad.

Media vill gärna använda rubriceringen extremväder och SMHI går ut med så mycket varningar nu antingen det är snö, regn, blåst eller värme så man reagerar inte på det längre.

Det är lätt att tänka att det är klimateffekt vi ser i vädret i augusti, men man kan behöva påminna sig om att de senaste 25 åren har vi haft åtminstone sex blötare ”höstar”. 1998, 2000, 2008, (jag vill minnas 2010 också) 2012, 2017 och nu 2023 är här i Östergötland samtliga år där antingen större delar av året eller åtminstone skörden varit påverkad av blötare förhållanden än normalt!

Då har jag ändå bara hållit mig till 90-talet. Skulle vi vidga blicken tillbaka ytterligare kommer 1987 och 1985 upp också som blötår…

2017 är ju rätt nära i tid men många, även bönder, glömmer att de 3 v som det regnade i september gjorde att vi inte fick så mycket höstsått som önskat vilket i sin tur gjorde att extremtorråret 2018 som även vanligt folk minns fick ännu större negativ effekt på totala spannmålsskörden eftersom att det var ovanligt stor andel vårsäd för att vara på senare år…

Vi glömmer gärna bort skitåren – vilket kanske är tur på sätt och vis – men det kan ändå vara värt att komma ihåg att det inte bara är något ”enstaka” år utan faktiskt 25 procent av åren som ger oss extra blöta höstar. Extra blöta förhållanden som göra att vi måste ha extra hög kapacitet på maskiner, torkar, folk och logistik, vi får oftast sämre ogräseffekter och inte sällan mindre höstsådd som sammantaget ger sämre skördar och ekonomi året efter. Allt detta behöver man ha i åtanke när man ska buda på arrenden eller köpa gårdar! Och då är detta med ett perspektiv från västra eller centrala Östergötland. I exempelvis Dalsland/Västergötland var det flera år i början på 2010 talet som man inte kunde skörda allt på grund av för blöta förhållanden och i östra Sverige längs södra östersjökusten har våra bondekollegor inte haft tillräckligt med regn totalt sett de senaste sexsju odlingssäsongerna.

Utan att som sagt ifrågasätta klimateffekt och därmed ett förändrat klimat kan vi ibland behöva påminna oss och framförallt alla som bara är beroende av vädret under sin semestermånad att lantbruket har haft många extremår – och överlevt. Den stora frågan som ingen egentligen vet är ju hur mycket tätare olika former av extremare väderhändelser som påverkar vårt ekonomiska utfall hela det året, kommer återkomma. Det enda jag tror vi vet är att vi behöver byggare robustare företag med mera ekonomiskt manöverutrymme för att hantera mera och flera påfrestande år. Som läget är nu är jag rädd för att lantbruket kommer dras isär än mer. De starkaste och i bygden mest konkurrenskraftiga företagen kommer överleva alla år och situationer och medelföretagen kommer halka efter. I en teoretisk marknadsekonomi är denna utveckling sund och rätt, men för mångfald i brukande och landskap och för att lantbruket ska skapa många indirekta sysslor runt sig är den utvecklingen förödande över tid!

Må så gott i ett blött Sverige önskar Peter

PETER BORRING
samhällsdebattör och opinionsbildare

Share