Varningsflagg i ny elsäkerhetsbarometer

De elrelaterade bränderna ökar, det finns farliga elinstallationer i var femte hem och det är svårt för hemmafixare att göra rätt. När EIO för första gången presenterar sin årliga elsäkerhetsbarometer, en kartläggning av elsäkerheten i Sverige, finns betydande brister på nio av tio bedömningsområden.

Den totala elsäkerhetspoängen blir 55 av 100 möjliga.
Årets Elsäkerhetsbarometer visar hur elsäkert, eller osäkert, Sverige är. Vi har tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själv som hos grannen, säger Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Elsäkerhetsbarometern sammanställer och analyserar statistik som tidigare bara funnits utspridd hos myndigheter och privata aktörer. Statistiken har kompletterats med nygjorda undersökningar.
– Med allt mer el och elprylar i våra hem är det viktigt att visa på hur det ser ut i dagsläget men också att ta ett ansvar för att öka elsäkerheten i framtiden, fortsätter Joakim Grafström. På nio av tio bedömnings-
områden behövs åtgärder.

Till exempel blir de elrelaterade bränderna allt fler. Varje månad betalar svenska försäkringsbolag ut skadeersättning för drygt 70 elrelaterade bränder, enligt ett pressmeddelande

Share