Variationen är jobbets tjusning

Jerker hjälper skogsägarna ta hand om skogenjordbrukaren_inspektorn_4

KARLSTAD
Jerker Olsson är skogs – inspektor och anställd av Mellanskog. Hans uppgift är att hjälpa skogsägare att ta hand om sin skog på bästa sätt. Han har gedigen egen erfarenhet från skogsarbete.

– Jag är nog en av få som har huggit manuellt i skogen. Jag började -83 på gymnasiet i Södra Viken och hade som mål att jag skulle bli skogshuggare och arbeta manuellt med motorsåg, berättar Jerker. Det gjorde han också, fram till -93, då han blev arbetslös när maskinerna tog över.

– Då stod jag inför ett val, om jag skulle vara kvar i skogsbranschen eller om jag skulle hitta på något helt annat. Jag sökte mig till Gammelkroppa och utbildade mig till skogstekniker och sedan fick jag jobb på Skogsstyrelsen i Säffle, där var jag i sex år. Sedan har jag varit avverkningsledare hos VSV Frakt och nu har jag arbetat hos Mellanskog i åtta år som inspektor, säger han.

Mellanskog är en skogs ägar – förening med 32 000 medlemmar som arbetar för sina medlemmar men även för andra skogsägare. Arbetet som inspektor innebär skoglig rådgivning till medlemmarna och hjälpa dem att utveckla sitt skogsbruk. Jerker säger att en stor del av arbetsdagarna kretsar kring virkesanskaffning med allt vad det innebär. Markägarkontakter, avverkningsplanering och genomförande av avverknings – uppdrag.

– Vi brukar inte säga att vi köper virke, i stället handlar det om att förmedla det till industrin åt våra medlemmar. Skog är väldigt långsiktigt och det gör att våra kontakter med skogsägarna också blir det, säger han. Kontoret ligger i Gräsdalen, ett industriområde i utkanten av Karlstad. Jerker försöker hinna med två besök hos skogsägare per dag. Men det händer att han tar en innedag ibland också och sitter kvar på kontoret och arbetar.

När han ska ut på besök tar han sin tjänstebil, en fyrhjulsdriven Volvo kombi. Ofta blir det turer ut på dåliga skogsvägar och då är fyrhjulsdriften praktisk. Jerkers kunder finns i Karlstad kommun och utflykterna blir oftast inte så långa. I Grava Rud bor Christer Nilsson och hans fru Ewa. De är pensionärer och de äger några skogsskiften nära gården, mellan Klarälven och riksväg 63.

– Jag har gjort ett antal affärer med dem de senaste åren. I augusti var det storm och en hel del träd blåste ner. Vi var där och tog hand om det. Men det kom en storm till i december och då blåste det ner igen. Christer vill att vi ska se hur mycket det kan vara som vi får ta hand om. Egentligen finns det inga vanliga besök, varje besök skiljer sig åt på ett eller annat sätt.

Det är nog det som är tjusningen i jobbet, att det är stor variation. – Varje markägare vet ju hur just deras skog ska skötas. Det får man försöka lyssna in sig på, så att det blir rätt. Medelmarkägaren är nog cirka 64 år tror jag. Ibland sitter vi bara vid köksbordet och diskuterar och ibland går vi ut och tittar. En del vill hellre komma in på kontoret och diskutera, säger Jerker.

Hemma hos paret Nilsson blir det först samtal vid köksbordet. Christer hämtar en karta och berättar och pekar. Kartan är indelad i avdelningar som var och en har nummer. – Stormen i augusti gick nog över hela vår skog. Det var ungefär två årsavverkningar som blåste ner. Det är inte alltid man får bestämma avverkningstrakt och avverkningstakt själv, säger Christer.

jordbrukaren_inspektorn_1 jordbrukaren_inspektorn_6

Han och Jerker studerar kartan och Christer berättar hur det ser ut i de olika avdelningarna. Han har gått genom nästan all skog på kartan. Jerker lyssnar och säger sedan att han gärna skulle vilja se ett område där det finns ett hygge från hösten innan. – Vi kan se om vi ska plantera där i vår, säger han. Efter en tur ut i skogen med den fyrhjulsdrivna Volvon vänder Jerker på en lerig skogsväg och parkerar mitt på vägen.

Därefter blir det en promenad in på ett hygge. Jerker har en surfplatta som är uppkopplad mot en databas hos Mellanskog. I den ser han flygbilder över skogen där gränserna finns med till Christers skogsskiften. En liten blå prick visar var han befinner sig. Christer visar sin mobiltelefon, han har en app som visar samma karta och samma positionsprick.

De går en sträcka och småpratar lite om hur de ska göra. Efter att ha rekognoserat klart blir det en tur tillbaka till gården och till köksbordet. Där tar Jerker fram ett kontrakt och ett ark med olika storlekar på granplantor. Christer bestämmer sig för de lite större plantorna som dessutom fått en sandbehandling mot skadeinsekter.
Text och bild: CICCI WIK

Share