Vargjakten fick avslag

Vargjakt eller inte
Örebro och Värmlands län fick avslag

Hagfors (VB)

Kammarrätten i Göteborg beviljar inte prövningstillståndet för överklagandena av inhibition av vargjakt i Värmland och Örebro län. Därmed är det jaktstopp på varg innan Förvaltningsrätten fattat ett slutgiltigt beslut i frågan. Ilskan är stor bland jägarna i Värmland.

– Det här är en parodi och domstolsbeslutet är helt orimligt. Halva skandinaviska vargstammen finns här i Värmland och vi skulle behöva skjuta det tredubbla antalet vargar eftersom älgstammen minskar drastiskt. Vargen tar mer älgar än vad som skjuts och nu är det en snabb handläggning i förvaltningsrätten som gäller. Älgstammen har minskat till mer än hälften på två år och det är verkligen oroväckande.

De långa handläggningstiderna och ständigt nya överklagandeprocesser innebär att vargstammen ökar och när älg- och rådjursstammen tagit slut finns en överhängande risk att vargarna istället ger sig på tamboskapen.
Vargförvaltningen lamslås av att miljörörelsen överklagar alla jaktbeslut till domstolen och vargstammens tillväxt pekar rakt uppåt, menar Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägarförbundet Värmland.

Tönnberg ställer sig även frågande till varför lagen inte gäller lika över hela landet men tror att det beror på att domstolen inte inser problemet med den stora värmländska vargstammen.

– Det finns mycket mer varg här än i övriga län. Vi har minst 250 vargar där vinterns jakt är helt avgörande för den fortsatta utvecklingen. Det är sorgligt att sex domstolar ska hålla på med det här för vilt förvaltas professionellt och jag ser inte att det här skötts på något vis proffesionellt. Vi trodde aldrig att utslaget skulle ta den här vändningen eftersom kammarrätten i Sundsvall tog ett helt annat beslut och gav klartecken för vargjakt i Dalarna och Gävleborg.

Det är märkligt att synen på vargjakt skiljer sig på olika platser. Det känns nu som vi landsbygdsbor får ta stryk för att stadsborna tycker att det är fint att få titta på vargar i teverutan och inte behöver leva bland vilt strövande vargar.
Nu har Kammarrätten i Göteborg ställt oss i det läget att vi inte får jaga varg i vinter och i vår förväntas födas omkring 200 nya valpar i populationen.

Förvaltningsrätten kommer enligt SVT Nyheter Värmland att påskynda behandlingen av målet. Om målet är avgjort i januari och rätten kommit fram till att den lagliga licensjakten kan tillämpas kan det ändå bli vargjakt om än under en kortare period.

Jaktperioden på varg är från den 2 januari till längst den 15 februari. Enligt den senaste inventeringen av varg finns det 415 vargar i Sverige och vinterns licensjakt skulle omfatta 46 vargar i fem län där Värmland blivit tilldelade 20 vargar, Örebro och Värmland 6 i gemensamt revir, medan Gävleborg och Västmanland tilldelats 6 vargar vardera och Dalarna 8.

Naturvårdsverket och de berörda länsstyrelserna har varit överens om både den totala kvoten vargar och tiden för jakt men jägarna får alltså vänta till mitten av januari innan beskedet kommer om de överhuvudtaget får skjuta varg samt hur många djur som får fällas.

Text: CARINA LARSSON

Share