Välbesökt digitalt riksdagsmöte

Mjölkens dag 2021 fick 150 deltagare på distans

I år sändes Mjölkens dag som ett zoom-möte från en studio med Peter Borring, Magnus Oscarsson, båda från Östergötland, och Stefan Gård från Värmland.

SVERIGE (JB)

För sjätte året arrangerades Mjölkens Dag i Riksdagen den 17 mars. Arrangör var Magnus Oscarsson (KD), ledamot i Miljöoch Jordbruksutskottet, och moderator var Peter Borring, tidigare LRF-ordförande i Östergötland samt flitig samhällsdebattör.

På grund av restriktionerna sändes mötet digitalt via zoom från en studio i Riksdagen. I det digitala seminariet medverkade cirka 150 deltagare. I riksdagsstudion fanns Magnus Oscarsson, Peter Borring och Stefan Gård, mjölkbonde från Värmland samt ordförande för svenska mjölkbönder.

Magnus Oscarsson tog initiativet till Mjölkens dag när han 2014 valdes in i Riksdagen som representant för KD Östergötland.

Bakgrunden var de svåra förhållanden som mjölkbönderna i landet hade att kämpa med. Magnus ville göra Riksdagen och samhället i övrigt uppmärksamma på detta. Ett problem är den snabba minskningen av mjölkgårdar.

Nämnas kan att under 2010 halverades antalet mjölkgårdar och minskningen fortsätter. I dag finns det cirka 3 000 mjölkgårdar kvar i landet. En stor del av problemet är dålig lönsamhet och många unga vågar inte satsa på mjölkproduktion utan väljer bort den.

När livsmedelsstrategin antogs av Riksdagen 2017 var ambitionen att minska regelbördan för jordbruket. Många trodde då att det skulle bli bättre för mjölkbönderna och att regeltvånget skulle lätta – men det blev tvärtom – bördan blev ännu tyngre.

Årets tema inför 2021 var därför att lyfta frågan om pappersexercis som hela tiden ökar. Där finns ännu en anledning till att yngre väljer bort mjölkproduktion. Tid och kraft till att fylla i papper gör att det övriga arbetet på gårdarna inte hinns med.

Mjölkbondepanelen som LRF Mjölk tagit fram visar tydligt vilka de två största problemen är för mjölkbönderna. Den ena är lönsamheten medan den andra är den tunga regelbördan. Därför var det viktigt att på Mjölkens dag i Riksdagen år 2021 poängtera och lyfta de specifika frågorna.

Ett stort antal nyckelpersoner när det gäller livsmedelsnäringen medverkade. Nämnas kan Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, Patrik Hansson, vd Arla Sverige, Ingrid Eilertz, LRF mjölk. Även Axfood, Ica, Falköpingsmejeriet och föreningen Vi konsumenter samt företrädare för riksdagspartier deltog.

Eftersom mötet sändes digitalt så hade fler möjlighet att vara med, vilket också visade sig. Särskilt för lantbrukare som har ont om tid är det en bra möjlighet. För demokratin är det viktigt att hålla debatter och låta basnäringen komma till tals. De som arbetar på gårdarna är de professionella och deras röst måste få höras.

Att få unga vill satsa på mjölkgårdar skapar stor oro, och det togs upp av flera aktörer. Det är väldigt svårt att få bankerna att ställa upp så många unga får helt enkelt inte chansen.

Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket, tog till sig av kritiken och har som målsättning att minska regelbördan inför nästkommande år.

Kritik framfördes också över att ersättningen från EU kommer för sent och att attityden från vissa inspektörer skapar problem hos jordbrukarna. Dagen mottogs positivt från mjölkbönderna och de känner att det är viktigt att lyfta frågorna i riksdagen.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share