Uppskattad landsbygdsdag i Mjölby

Kommunens byalag på träff med politiker och sakkunniga

Birgitta Gunnarsson kommunalråd i Mjölby (C), uppskattar kontakterna med landsbygden och är glad över att alla 10 byalagen kom till Landsbygdsdagen. Hon har sällskap av Patric Andersson, samordnare från landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket. Han höll ett intressant föredrag om bland annat vilka möjligheter det finns att få stöd för sin verksamhet.

MJÖLBY (JB)

Tisdagen den 23 oktober mitt i Mjölbyveckan var kommunens byalag inbjudna till en träff med tjänstemän, politiker och sakkunniga inom landsbygdsfrågor. Alla tio byalagen var representerade vilket bekräftar att Mjölby omges av en engagerad landsbygd med flera mindre tätorter.

Anneli Ahlström, landsbygdssamordnare i Mjölby kommun, framhåller vikten av samarbete med aktörer på landet. – Att ha bra kontakt med byalagen är jätteviktigt och vi bjuder in till samtal under året. Tänk så roligt att alla tio byalagen är representerade här i dag, kommenterar Anneli. Mjölbys landsbygd är speciell på många sätt. Ser man till Mjölbys historia så var det ju från början en kvarnby vilket visar att det ligger mitt i ett rikt jordbruksdistrikt.

Många entreprenörer bidrar i dag till utvecklingen av jordbruksnäringen och runt Mjölby finns en rik och aktiv landsbygd vilket bland annat visar sig i aktiva byalag och hembygdsföreningar. Byalagen hade ordnat en trevlig utställning där de visade och berättade om sina aktiviteter och verksamheter. Kai Hågård från Hogstad betonade vikten av att ta emot nyinflyttade och att ha samlingar för samvaro under året.

– Du kan se att vi är aktiva i vårt årsprogram. Nu är oktober- och december aktiviteterna kvar och vår julkonsert den 8 december i kyrkan är mycket omtyckt, kommenterar han. Att ta del av de olika byalagens många aktiviteter visar också en landsbygd som sjuder av liv. Studiecirklar, resor och föredrag står även på programmen. Byalagen tar även på sig uppgiften att vara remissinstanser för kommunens förslag.

Åhörarna fick en genomgång av planerad bebyggelse i kommunen samt tillfälle att ställa frågor. Frågor om strandskyddsområden diskuterades och inskränkningar för möjligheter att bygga hus. Flera frågor ställdes om hur kommunen ser på möjligheterna att stimulera byggnation på landsbygden. Exempelvis vill byalaget från Väderstad veta varför ingen byggnation i Väderstad kommit igång.

Svårigheterna med finansiering och bankernas ovilja att låna till uppförande av hus på landsbygden ventilerades. Föreningen Hjärtat i Mantorp letar lokaler och under kvällen fick de förhoppningsvis några uppslag från Patric Andersson, landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket. Hans föredrag visade på olika vägar att söka stöd för sin verksamhet. Eva Rådander, marknads – chef i Mjölby, höll ett visionärt föredrag med utgångspunkt att kunna bygga ett upplevelsecenter kring mat och upplevelser i Mjölby.

Hon pekade bland annat på att just i Mjölby fanns många möjligheter och med hennes exempel från Worldfood center i Holland lyfte hon visionen. Visst låter det som drömmar men med visioner, drömmar och mod skapas framtiden. Dagen var mycket uppskattad och alla var överens om att det är bra att träffas, byta idéer och ställa frågor. Kommunen bidrog till trivsel med gott kaffe, hembakta kakor, potatissoppa och äpplekaka med vaniljsås.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Share