Trädgårdsvandring i Torpa kyrkby

Stefan Gripe berä? ttar om Karlslunds historia. Många vackra gamla växter trrivs vid torpet.

Stefan Gripe berättar om Karlslunds historia. Många vackra gamla växter trrivs vid torpet.

YDRE (JB)

Aktiva Torpa Hembygdsförening har på sitt program då och då intressanta gårdsvand ringar till de gamla gårdarna i socknen. Men det finns också i den vackra bygden väl bevarade torp och mindre hemman mycket värda att se och lära känna närmare.

Lördagen den 6 augusti var det sommarboende Anna och Stefan Gripe som inbjudit till sitt mycket vackra torp Karlslund som de i släkten ägt sedan 1968. Karlslund har en lång historia både som boende i tre olika hus av olika ålder men nu var det de båda äldsta timrade husen och den vackra trädgården fylld med gamla träd och blomster som blev en upplevelse för det 30-tal hembygdsvänner som följt inbjudan.

Anna och Stefan som alltså en stor del av sommarhalvåret lämnar storstan för sitt sköna torp i Torpa har genom åren med omsorg röjt och tagit fram den gamla kulturen både vad gäller byggnader och trädgård. Det råder ingen tvekan; att vårda och bevara den gamla fina kulturen är deras intresse.

Karlslund har genom åren haft många inbyggare, från början kanske mest som bostad för en hel rad hantverkare, snickare, murare och skräddare som med sina familjer bott i de rätt trånga stugorna här längre eller kortare tid och vars levnad gömmer historia.

En historia som Stefan lagt ner mycket arbete och intresse på att lära känna. Han inledde nu trädgårdsvandringen med att berätta något om de familjer som före Gripes bebott Karlslund. Där det onekligen redan tidigt skapades en trädgård som både gladde och försåg de boende med frukt, grönsaker och vackra blommor.

Under början av 1900-talet fanns här också en minkfarm som dock lades ner redan på 1940-talet men där några grundmurar minner om projektet som förmodligen var en extra inkomst vid sidan av annat arbete.

Idag är Karlslund verkligen en liten oas, med sin slåtteräng där nattviol och slåttergubbe växer och lummiga trädgård där gamla fruktträd och bersåer finns kvar, med frukter och skön grönska. Den mycket fina köks- och kryddträdgården liksom de olika gamla prydnadsväxterna väckte också mångas beundran.

Helt klart är dock att den nu så vackra trädgården åter är i detta fina skick beror på Anna och Stefan Gripes stora intresse och idoga arbete med att återskapa allt det gamla vackra som Karlslund har att ge.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Share