Temadag om skog på Stora Enso

Stora Ensos skogsdag lockade drygt 300 värmländska skogsägare.

Stora Ensos skogsdag lockade drygt 300 värmländska skogsägare.

SKOGHALL

Nyligen arrangerade Stora Enso en skogsdag för skogsägare från hela Värmland. Det var cirka 300 skogsägare som deltog under dagen, som arrangerades i anslutning till Stora Ensos kartongbruk i Skoghall.

– Det finns en tydlig trend att skogsägare är längre ifrån sin skog idag än tidigare, både geografiskt och kunskapsmässigt. Därför bjöd vi in till denna temadag för att inspirera och öka kunskapen om framförallt skogsvård, skogsekonomi och skogsbruksplaner, berättade Arne Axelsson, marknadsområdeschef på Stora Enso Skog.

Under dagen fick skogsägarna bland annat möjlighet att se skogsmaskiner i drift och gå guidade turer på ved renseriet på Skoghalls Bruk. Det fanns en 74-tons lastbil på plats och även lastbilshugg. Skoghalls bruk var på plats och berättade om hur de tillverkar livsmedelskartong av skog som avverkats. Många skogsägare var intresserade av kartongförpackningarnas positiva egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Det är roligt att det var ett så stort intresse för att besöka skogsdagen trots att vi hade lite otur med vädret. Vi vill förmedla till skogsägarna vilka möjligheter som finns om de sköter sin skog aktivt och på ett hållbart sätt. Skogen är en fantastisk resurs. Vi kan använda mycket förnybara material ur skogen för att utveckla nya produkter och tjänster som bidrar till en bättre och mer hållbar värld, berättade Arne Axelsson.

– Det var en välarrangerad och intressant dag som Stora Enso bjöd på, summerade Sverre Knudsen, skogsägare från Ölme i Värmland.

Bild: STORA ENSO

Share