Svenskt när vi väljer mat

Att maten är producerad i Sverige är den enskilt viktigaste faktorn när vi handlar mat, visar en ny Demoskopundersökning som gjorts på Livsmedelsföretagens uppdrag. Svenskproducerat kommer före faktorer som hälsa och smak.

– Undersökningen visar att det är viktigt för många konsumenter att maten är producerad i Sverige. Och den svenskmärkning som vi snart inför tillsammans med Svensk dagligvaruhandel och LRF kommer att göra det betydligt enklare att välja svenskt, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist i ett pressmeddelande.

Livsmedelsföretagen har låtit Demoskop fråga svenska konsumenter vilka av ett antal faktorer de tycker är viktigast när de handlar mat. De som deltog i undersökningen fick välja två alternativ. Hälften av de svarande valde Att maten är svenskproducerad som ett av de två alternativen. Näst viktigast är att maten är hälsosam.

Share