”Svek mot kycklingbönder”

Jenny Andersson, kycklinguppfödare och ordförande för Svensk Fågel, tycker att det är ett svek mot svenska bönder när handel och restauranger väljer att öka importen av kyckling.

Ny statistik från Jordbruksverket visar att konsumtionen av kyckling ökar i Sverige under första halvåret i år med 5,4 procent. Men att andelen svenskt minskade med nästan lika mycket… och att importen av kycklingkött ökade med nästan 16 procent. Det är ett hårt slag mot svenska bönder.

– Det är tufft att vara lantbrukare i dag, med skenande foder- och elpriser samtidigt som att kraven på oss hela tiden ökar. Att då handel och grossister/restauranger väljer att öka importen av kyckling är ett svek mot oss bönder och hela den svenska livsmedelsbranschen, säger Jenny Andersson, kycklingbonde från Bankebergs gård i Småland och ordförande för branschföreningen Svensk Fågel.

Svenska lantbrukare har höga krav när det gäller hållbarhet, som inkluderar både djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Sverige har ett av världens tuffaste regelverk samtidigt som den svenska kycklingbranschen dessutom har egna kvalitets- och kontrollprogram. Detta gör sammantaget att den svenska kycklingen blir lite dyrare.

– Vi jobbar hela tiden med att bli mer hållbara, vi har exempelvis minskat vårt klimatavtryck med 20 procent på tio år. Handel och grossister kan inte både stödja vårt arbete mot en ökad hållbarhet och självförsörjning och samtidigt välja att köpa in billig, importerad kyckling som inte på långa vägar uppfyller de lagkrav och kvalitetskrav vi har i Sverige.

Svenska bönder utsätts samtidigt allt oftare för olika intrång från djurrättsaktivister som olagligt tar sig in på familjegårdarna och organisationer som angriper restaurangkedjor. Detta skapar rädsla och obehag hos många lantbrukare och deras familjer samt livsmedelsföretagen.

– Jag brinner verkligen för mitt jobb, mina djur, den natur och miljö som jag och min familj förvaltar. Att ta fram bra mat till svenska konsumenter och behålla en levande, livskraftig landsbygd och inte minst, öka vår självförsörjningsgrad. Men jag skulle ljuga om jag inte känner en viss uppgivenhet just nu när benen slås undan för vår fina produktion. Min förhoppning är att handel, grossister och i slutändan, svenska konsumenter aktivt väljer svenska råvaror. Inte minst i de oroliga tider vi befinner oss i just nu.

Källa: Svensk fågel

Share