Stor satsning på svensk sjömat

Ska bli ledande på hållbar produktion

Musselodling i Mollösund. Bild: INNOVATUM

SVERIGE (JB)

Svensk produktion av fisk, skaldjur och alger ska växa rejält och dessutom bli ledande inom hållbarhet. Det är målet med den nya storsatsningen Blå Mat – centrum för framtidens sjömat som nu har inletts.

För att lyfta den svenska sjömatsproduktionen samlar Blå Mat alla krafter, från universitet och forskningsinstitut till företag, regioner och kommuner. Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad är målet att skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat.

Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas. Dessutom ska den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Och pengar finns till satsningen, för det statliga forskningsrådet Formas har bidragit men en finansiering på 48 miljoner kronor.
– Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen.

Det finns många skäl till varför det behövs en nationell sjömatssatsning. Man vill stimulera ett proteinskifte med fokus på blå-grönt, det ger hälsofördelar eftersom sjömat är bland de mest kompletta livsmedlen näringsmässigt, en blå livsmedelsproduktion kan öka resiliens och försörjningskapacitet.

Dessutom skapar det en expansion av vattenbruket, det ger mervärde och ökat nyttjande av fiskets fångster och sidoströmmar samt att det finns en efterfrågan på nya, hållbara och hälsosamma produkter från konsumenter
– Det är viktigare än någonsin att nyttja jordens resurser hållbart och effektivt. Ett skifte mot mer blå mat, fiskat med hänsyn till ekosystemen och med god förvaltning, kommer att minska konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Projektet sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling, där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk.

Den svenska sjömatens expansion ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp.

Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat. Exempelvis vill man höja algens status genom att bland annat utbilda flera algbönder, kraftsamla gemensamt kring konsumentkännedom och efterfrågan, sprida nyttan med att äta alger samt koppla ihop klimatpåverkan med matens näringsinnehåll.
– Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Linnéa Engström,

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share