Stöd och intäkter vid solcellsinstallation

Två alternativ som reducerar dina kostnader för en solcellsanläggning

SVERIGE (JB)

Det finns flera stöd till dig som vill skaffa solceller. Dina solceller kan också ge intäkter i form av försäljning av överskottsel. Här kan du läsa mer om olika stöd och intäkter du kan få vid investering och löpande under tiden din anläggning producerar el.

Idag finns det två alternativ för att reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning, investeringsstöd och rotavdrag. Här kan du läsa mer om dem. Företag, offentliga organisationer och privatpersoner kan söka investeringsstödet. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem men inte fristående anläggningar på till exempel fritidshus. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Sedan 1 januari 2018 är stödnivån för privatpersoner 30 procent av investeringskostnaden. Kostnaden får då högst vara 37 000 kr/kW installerad effekt, exklusive moms. Maximalt 1,2 miljoner kronor betalas ut i stöd per solcellssystem. Endast privatpersoner kan ansöka om Rot vid installation av solceller. Rot och Rut räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Observera att ditt hus behöver vara äldre än fem år för att du ska kunna få rotavdrag. Du kan inte få rotavdrag för solceller på taket om du bor i lägenhet.

Ska jag välja investeringsstöd eller Rot-avdrag? Du får inte utnyttja både Rot-avdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem. Fördelen med Rot är att du får det direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste köa för att få och som endast betalas ut så länge avsatta pengar finns kvar. Kötiderna för investeringsstödet har varierat de senaste åren, men har varit cirka ett år. Nackdelen med Rot är att det är lägre. Investeringsstödet ger 30 procent avdrag av installationskostnaden medan Rot endast ger omkring nio procent.

Hur mycket Rot-avdrag kan jag få? Rot-reduktionen är 30 procent av arbetskostnaden. Arbetskostnaden vid installation av en solcellsanläggning varierar mellan olika installationer, men får schablonberäknas som 30 procent av den totala investeringskostnaden. Arbetet kan dock utgöra större eller mindre andel av kostnaden än så. Totalt kan du räkna med att Rot-reduktionen för din solcellsanläggning blir cirka 9 procent av den totala investeringskostnaden, inklusive arbete, material och moms. Rot och Rut räknas ihop och får sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av reduktionen eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Energimyndigheten tillhandahåller ett investeringsstöd för installation av lagringssystem. Stödet får ges för högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Stödet kan bara sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Ansökan ska skickas till din länsstyrelse. För den el du producerar kan du få intäkter både genom olika stöd och genom att sälja ditt överskott. I tabellen nedan får du en översikt av vilka stöd och intäkter som är möjliga för en solcellsanläggning idag. Bra att veta är att även om den el du säljer kan ge intäkter från flera håll är oftast den el du själv kan använda direkt från solcellsanläggningen minst lika mycket värd eftersom den ersätter el som du får betala elöverföringsavgift, moms och energiskatt på förutom själva elpriset.

Källa: Energimyndigheten

Share