Stipendium inom hållbart skogsbruk

Niklas Lundbergs företag erbjuder tjänster för ett skonsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark. Bild: ANDERS WALLS STIFTELSE

Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling på 200 000 kronor har tilldelats Niklas Lundberg, 29 år, i Söderköping.

Niklas driver företaget Markskoningsgruppen som han grundade redan under naturbruksutbildningen på Vreta gymnasium i Linköping. Konceptet är att erbjuda tjänster för ett skonsamt, långsiktigt, hållbart och lönsamt skogsbruk som minskar skador på skog och mark.

Stipendiekommittén inom Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien konstaterar att Niklas har utvecklat sitt företag på ett ”kreativt, målmedvetet och ekonomiskt hållbart sätt” och skapat ett 20-tal lokala arbetstillfällen.

Företaget erbjuder idag flera tjänster inom naturvård, skogs- och trädvård, logistik samt köp av skogliga produkter med en tillväxt sedan 2019 på 398 procent.

2023 omsattes närmare 40 Mkr, men målet är en ökning till 100 Mkr år 2025.
– Ja, jag är ingen handbromsföretagare. Jag fick entreprenörsgenerna med modersmjölken och är uppvuxen med goda förebilder inom familjen vilket lagt en mental grund från barnsben. Redan i grundskolan visste jag att jag skulle starta företag, berättar Niklas som växte upp på Vikbolandet i en entreprenörsfamilj inom skog, lantbruk och entreprenad.

Det var under en prova pådag inför gymnasievalet som hans intresse riktades mot skogsmaskiner. Att hans far och farbror propagerade för ett mera skonsamt skogsbruk än det traditionella i branschen bidrog säkert.

När Niklas startade sitt företag bestod verksamheten till en början av sådant som inte krävde några större investeringar, som skogsplantering och enklare arbeten med röjsåg och motorsåg. 2014 köpte Niklas sin första skogsmaskin, en Terri- 34 kombimaskin, och började med skonsam och långsiktig gallring. 2016 anställde han sina första medarbetare.

Stipendiet överlämnades av riksmarskalk Fredrik Wersäll vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Blå hallen i Stockholms stadshus.

Källa: Anders Walls Stiftelse

Share