Spännande kor visas på Elmia

Procross är ingen ny ras. Det är en korsning av raserna Holstein, SRB och Montbeliarde. Avkommorna är friska och ger hög mjölkavkastning, god fruktsamhet och bra slaktutbyte.

Procross är ingen ny ras. Det är en korsning av raserna Holstein, SRB och Montbeliarde. Avkommorna är friska och ger hög mjölkavkastning, god fruktsamhet och bra slaktutbyte.

Priset på svenskt kött är för närvarande bra, men mjölken betalas sämre. Växa Sverige presenterar en lösning för att förbättra lönsamheten på Elmia Lantbruk.

Under Elmia Lantbruk ska Växa Sverige och deras dotterbolag Vikinggenetics visa och berätta om Procross. Det är en korsning som ger bra mjölkdjur med högre köttutbyte.

– Det är ett intressant alternativ för vissa mjölkbönder, säger Anki Roth på Växa Sverige.

Procross är ingen ny ras. Det är en korsning av raserna Holstein, SRB och Montbeliarde. Avkommorna är friska och ger hög mjölkavkastning, god fruktsamhet och bra slaktutbyte. Utgångsmaterialet är hela tiden renrasiga djur. Procross är egentligen en avelsstrategi som kan omfatta hela eller delar av besättningen.

Den som vill driva avelsarbetet inom respektive ras ska istället satsa på genomiska tester på hondjuren, bevakning av högindexdjur och användning av embryon för att uppföröka de absolut bästa hondjuren.
– Vi kommer också att presentera metoder för överföring av embryon, berättar Anki.

Det gör att besättningen snabbt kan förbättras genetiskt och ökar möjligheterna att få sälja en tjurkalv till Vikinggenetics. På Elmia Lantbruk 19-21 oktober kommer Växa att ha åtta-tio båsplatser för att visa Holstein, SRB och Procrosskor.

Share