Solen fixar elen på Rödje gård

210 kvadratmeter ger 30 kWh el

Rîdje gÜrd 008

YDRE

Anders och Erik Andersson på Rödje gård i Ydre satsar på miljövänlig solel. Tre solcellsentusiaster från Boxholm är i full gång med att montera anläggningen. Solceller på fårstallets tak ska ge 30 kWh.
Behovet av elenergi tycks bara öka. Nya maskiner, bättre belysning, värme och kylaggregat för nästan allt behövs elektrisk ström. Och dessa behov måste vi söka klara utan att öka utsläppen av koldioxid.

Miljövänlig vattenkraft finns inte längre så många möjligheter att bygga ut mer, möjligen effektivisera. Nya försök med att ta till vara vågkraften prövas, vindkraften byggs ständigt ut, men möts också av motstånd. Den är också helt beroende av att det blåser och kärnkraft liksom kol och olja platsar dåligt i kampen för jordens miljö.

Många av oss hoppas på en bra lösning av energifrågan samtidigt som vi är införstådda med att den måste bli helt naturvänlig. Vad mer kan vi då göra? Jo, äntligen tycks vi på allvar ha börjat se den största energikällan solen som en lösning. De båda bröderna Anders och Erik Andersson på Rödje gård i Ydre, nöjer sig inte längre med att bara vänta.

Kontakten med företaget Solcellsbyggarna i Boxholm AB öppnade en möjlighet att via solens strålar på ett överkomligt och inte heller till alltför stor kostnad få en säker energiökning till sin gård Rödje är med sina tre familjebostäder och flera ekonomibyggnader i stort behov av el även om man sedan länge klarar uppvärmningen och varmvatten med ved från egen skog.

Traditionella solfångare vet vi har funnits i många år men de har bara kunna skapa värme som varit svår att omvandla till annat energislag. Det har därför i huvudsak handlat om att värma vatten eller luft. Men nu finns solceller som direkt omvandlar solens strålning till elström och verkar vara det mest hoppfulla vad gäller ren energi. Via solcellerna skapas likström som i sin tur i en växelriktare omvandlas till växelström vilken kan direkt ledas till befintligt elnät.

Det handlar alltså nu mest om att hitta Princip-skiss, Solcellsproduktionen lämplig plats exempelvis en vägg eller stort tak där inflödet av solstrålning är så bra som möjligt och där låta solcellspaneler fånga upp energin. Just där börjar det fina samarbetet mellan Solcellsbyggarna Boxholm AB och bröderna Anders och Erik i Rödje som också med stort intresse sökt miljövänliga lösningar till sin gård där de i huvudsak föder upp får och odlar potatis.

Taket på det stora fårstallet med långsida mot söder verkade passa bra för en anläggning med solceller. Och där är de nu tillsammans med de tre solcellsbyggarna snart klara med monteringen av 210 kvadratmeter solcellspanel. De tre teknikerna Erik d`Hersigny, Kjell Örtlund och Andreas Wirf har vid sidan om sina ordinarie jobb ett brinnande intresse att ta vara på solenergin.

Solceller på de egna husen blev starten och vad var sedan naturligare än att de med ökade kunskaper startade sitt företag Solcellsbyggarna i Boxholm AB och nu är igång att montera solcellsanläggningar varav den på Rödje är den nionde det senaste året. Naturligtvis är solceller en investering som ”inte kostar gratis” en anläggning på 70 kvadratmeter som ger 8-10 kwh beräknas kosta ungefär 150 000 kronor, samtidigt får nu Rödje en anläggning som inte bara stärker gårdens egen elförsörjning.

De får också tack vare ett bra avtal möjlighet att sälja eventuellt överskott tillbaka till elleverantören. Staten ger också stöd för miljövänlig elkraft där dock för närvarande gäller att anläggningen ska vara slutförd senast 31 september 2016. Solcellspanelerna (1×1,75 meter) är av mycket hög kvalitet och har garanti där de nu snart täcker 210 kvadratmeter av taket på Rödje fårstall och därmed så gott som året runt kan ge Rödje ett eltillskott på cirka 30 kWh helt miljövänlig energi. Samtidigt blir anläggningen på Rödje gård i Torpa ett pilotprojekt som säkert kommer att öka intresset för solceller hos många.
Text och bild: BERNT KARLSSON

Share