Solceller ökar värdet på villan

Att utrusta fastigheten med solceller är lönsamt på flera sätt

Att det är en bra investering att installera solceller, både för plånboken och miljön, är inget nytt under solen. Bild: PIXHILL

SVERIGE (JB)

Idag används solceller för bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Utomlands finns det också rena solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som står uppställda på väldigt stora ytor. Solcellerna har nu också visat sig höja värdet på fastigheter.

Mäklare har redan sett tendenserna, men nu är det svart på vitt: Att sätta solceller på taket ökar värdet på ditt hus. Det visar en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Att det är en bra investering att installera solceller, både för plånboken och miljön, är inget nytt under solen. Dels har solcellerna sjunkit i pris senaste åren, dels får du som husägare en bra slant för den el du säljer tillbaka till elbolaget. Nu visar det sig också att hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14 procent.

Axel Bolin, mastersstudent i Nationalekonomi med miljöinriktning på SLU, som står bakom studien “Pricing the Sun – A hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden” är inte förvånad över resultatet:

– Solceller i sig är en investering som gör att huset blir mer attraktivt vid försäljning. Dessutom sänker de husets omkostnader. Och vilken köpare vill inte ha lägre kostnader?, säger Axel Bolin.

Studien omfattar 8000 solcellsinstallationer som parats ihop med 50 000 husförsäljningar under åren 2012- 2018. Även tomtarea, boarea, byggnadsår samt miljö- och socioekonomiska faktorer är inkluderade i beräkningen.
– Trots att husägare som installerar solceller idag får ekonomiskt stöd från svenska staten, så är solceller en relativt kostsam investering. Därför är många tveksamma till att skaffa solceller. Kunskap om hur solceller påverkar huspriser gör att du som husägare kan att fatta ett bättre beslut om du ska köpa solceller eller inte, menar Axel Bolin.

Solceller hänger ihop i större solpaneler som monteras uppe på fastighetens tak eller på fasaden. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Solceller ger mest energi på sommarhalvåret men de slutar inte producera el bara för att det är molnigt eller för att det ligger snö på taket. Det behöver alltså inte vara soligt, bara ljust. En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Solceller omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet.

Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.
– Solpaneler är vinklade och hala så löven faller eller blåser lätt av och blir inte liggande på taket, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

En enkel sökning på internet resulterar i många sökresultat med råd och tips på hur solpanelerna ska putsas från smuts och damm.

– I Sverige regnar det tillräckligt ofta för att man inte ska behöva rengöra solpanelerna, säger Lasse Ejeklint. Det är inte bara sommarens och höstens regnskurar som rengör modulerna utan snö har också en rengörande effekt på taket.

Varje panel har en optimerare som gör att panelerna kan producera el oberoende av varandra. Det gör att anläggningen inte påverkas lika mycket av att delar av någon panel är skuggad eller skymd av till exempel löv. Om man vill kan man sopa ner löven försiktigt med en mjuk borste utan att kliva på solcellerna, men det är inte nödvändigt.

Optimerarna ser till att effekten från skräp, smuts och skuggor blir så liten som möjligt men vi frågar ändå experten Lasse Ejeklint hur stor påverkan skräp har på panelerna.
– Det finns väldigt få studier gjorda på hur smuts och skräp påverkar solpanelernas effekt i Sverige, säger Lasse Ejeklint.

– Det är ju inte bara löv utan också damm, pollen, fågelspillning och alger som lägger sig på taket. Min uppfattning är att påverkan på elproduktionen är mindre än vad de flesta tror. Den är i stort sett försumbar på årsbasis. Naturen gör jobbet.

I Sverige har vi alltså det så bra att regn och snö rengör solpanelerna tillräckligt ofta för att du inte ska behöva göra något. Om du ändå vill rengöra solpanelerna själv så har vi några goda råd:
• Använd endast vatten och specialtvättmedel för solpaneler
• Kranvatten kan lämna efter sig kalkbeläggningar på solpanelens yta
• Använd en mjuk trasa eller svamp som inte repar ytan

Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner.

Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder.

Källa: vattenfall.se  

Share