Sol, vind och vatten – och kärnkraft

Vattenkraft är den största energikällan som står för 53,7 procent av Vattenfallsförsäljning. Vindkraften utgör 1,4 procent. I diagrammen går det än så länge inte ens se solelens andel.

Vattenkraft är den största energikällan som står för 53,7 procent av Vattenfallsförsäljning. Vindkraften utgör 1,4 procent. I diagrammen går det än så länge inte ens se solelens andel.

Sverige (JB)

Det finns idag möjligheter att välja vilken energisort man vill ha eller rättare sagt varifrån elen kommer. Sol, vind, vatten eller kärnkraft finns i Vattenfalls utbud. Alla källor utom solenergi är helsvenska.

Förnyelsebart och fossilfritt är idag närmast självklara val för de flesta. Ser man till utbudet hos Sveriges största producent av förnybar el, Vattenfall, så framhåller man därifrån att det är fossilfritt. Med fossilfritt följer även kärnkraft som däremot inte är förnybar. För kunden finns möjlighet att välja mellan källorna. Den som inte gör ett val får en mix av dem.

Det är intressant att se hur förhållandena mellan de olika energislagen ser ut. Vattenkraft är kanske inte direkt överraskande den största källan som står för 53,7 procent av försäljningen. Den näst största är kärnkraftsel med 44,9 procent av försäljningen. Vindkraften når därmed endast 1,4 procent. Ännu finns inte solel ens med i diagrammet då den står för en så liten del av det totala.

Vattenfalls el är miljödeklarerad enligt EPD®-systemet. Det betyder att all el från vind-, vatten- och kärnkraft som Vattenfall levererar i Sverige är deklarerad och även granskad av en oberoende tred je part.
– Man även välja något som heter bra miljöval, säger Åke Svensson på företagsförsäljning på Vattenfall.
– För företag kostar den här specifika elen ungefär 0,5 öre extra. Vi kan inte sälja mer än vi har tillgång till. I till exempel bra miljöval kommer Naturskyddsföreningen och gör revision hos oss och tar betalt av oss, därför kostar det extra. Som med vind kan vi inte sälja mer än vad vi producerat. Annars är det inte juste. Vi måste ha klara papper på att så här mycket har vi tillgång till och såhär mycket kan vi sälja. När det är slut måste vi säga det.

– Det har även kommit nu att man kan välja solkraft, det har kommit i år. Solceller har blivit väldigt populära. Det är en trend som kommer stadigt och som är på starkt uppåtgående. Det har vi konstaterat.

– Jag tror det är lite på bekostnad av vind. Det senaste året har elpriset varit väldigt lågt men nu är det på väg upp igen.
– Vindkraft går inte ihop. Många vindkraftsprojekt ligger på is. Man har räknat på priset som var för kanske två år sedan. Många vindkraftsparker står och snurrar och får inte ihop kalkylen.

Solceller är på väg upp både privat och på företagssidan. Det är visserligen stora investeringar, men de flesta som sätter upp sol gör det inte för att släppa ut elen på nätet utan för att ta hand om elen själva.

Det tar lång tid att räkna hem det. Återbetalningstiden är 13-15 år. Å andra sidan garanteras en livslängd på 25 år. Det finns även de som har det som ett inlägg i miljödebatten: ”Jag vill göra insats för miljön!”. Andra anser att elen är för dyr och gör det av kostnadsskäl.

Hur tror du det ser ut om fem år?
– Det har tagit ett antal år för att få upp vind till 1,4 procent så det kommer ta några år innan man kommer få solel in i diagrammet. Jag tror kurvan för sol är brantare än för vind om det inte händer nåt med spotpriserna så man får väldigt bra betalt. I alla fall tror inte Vattenfalls analytiker att det sker så mycket på elsidan. Det man tror kommer hända är att man för vindel kommer justera skatter för att få mer pengar men det kan man inte beskylla elen för.

Elräkningen kommer alltså troligen öka även om själva elpriset inte gör det.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share