Smart maskin för många sysslor

Östgötska vagnar produceras på Tegneby gård

Färdigkontrollerad och färdigpackad för export till kund.

KLOCKRIKE (JB)

På den bördiga östgötaslätten, mellan Klockrike och Älvestad ligger ett intressant företag. Det är Gothia redskap och Ekoväxt AB på Tägneby gård. De tillverkar bland annat en maskin som kan användas till harvning, gödning/flytgödsel, sådd, ogräsharvning, radhackning, insådd och skorpbrytning. De bygger dessa maskiner med ett modulsystem som följer kundernas behov.

Gården Tägneby köptes i mitten av 1970-talet av Anders Askling. Han var bland pionjärerna att driva gården ekologiskt. Idag drivs lantbruket i driftbolaget Ekogården tillsammans med granngården Helleberga.

1988 grundades Gothia redskap och ekoväxt AB av Anders son, Lars Askling. Den första produkten han konstruerade var en hjulmonteringsvagn. En vagn som förflyttar tunga och stora däck på ett smidigt sätt. Nu har företaget hunnit med att göra och leverera cirka 15 000 vagnar till kunder i hela världen.

Visst försökte ett stort land i Asien göra en billigare kopia, men då Gothias vagnar byggs med kvalitet, har många kunder kommit tillbaka till de östgötska vagnarna.

För att bättre kunna hantera den ekologiska växtodlingen på gården började Lars utveckla en jordbruksmaskin.

Gården behövde en radhacka men det blev snabbt tydligt att samma maskin behövde både kunna så och radhacka för att nå hög precision, därför växte en kombinerad såmaskin fram. Detta var år 2002 och efter sju år var den redo att säljas till kunder. Maskinen fick namnet System Cameleon. Ett mycket passande namn, då maskinen ersätter många maskiner på gården. Den kan byta skepnad precis som en kameleont.

Johan Hedestad, vd, visade runt i produktionshallarna och berättade att man kan få System Cameleon i flera arbetsbrädder, fyra, sex, åtta eller nio meter. Man kan också köpa olika moduler för till exempel flytgödsel eller extra såenhet för småfrön efter hand, för att på så sätt sprida sina investeringskostnader.

Johan förklarade att man har en ambition att utveckla tillvalsmoduler som även passar äldre maskinmodeller. Gothia håller även slitdelar och reservdelar och eftermarknaden växer. Då maskinen även säljs ute i Europa är det bra att den görs flexibel.
– Odlingssättet i Tyskland eller England skiljer sig en hel del från vårt i Sverige, säger Johan Hedestad.

Företaget står inför en tillväxt, idag arbetar 13 tillsvidareanställda på företaget i Tägneby. Man har även sju distributörer ute i Europa varav två i Tyskland. Johan Hedestad har arbetat som vd på Gothia i tre år. Men han har arbetat med Gothia på andra sätt tidigare bland annat som egen företagare och dels som styrelseledamot.

Lars Askling, som grundade Gothia redskap och som fortfarande är ägare, han gör det han är bäst på, nämligen konceptutveckling det vill säga att hitta på lösningar och göra förbättringar på befintliga maskiner. Då Cameleonten består av cirka 2 000 komponenter finns det alltid något som kan bli bättre. Gothia redskap testar och utvecklar allt själva.

På företaget köper man in mycket plåt och långa rör av vilka man skär ut delar med laser, sågar av, bockar och svetsar i den delen där man tillverkar de olika komponenterna. Man anlitar underleverantörer till härdning, en del svetsning och ytbehandling annars görs det mesta ute vid Tägneby.

I den andra delen av den stora och fina hallen görs monteringen av maskinerna. Där har man fyra monteringsstationer. Kontroller görs även vid varje tidigare station. Överallt var det rent och snyggt med var sak på sin plats.

Vid besöket stod en kraftig ram med styrbara hjul på. Lantbrukaren kan välja mellan styrbara och fasta hjul. De styrbara minskar risken för parsådd och man kan hacka i kurvor samt att vänder enklare på vändtegar. De kompenserar även för sidlut på kuperade fält. Maskinramen är väl tilltagen och ska enligt FEM hållfasthetsberäkning hålla för 12 meters arbetsbredd.

Johan pekade på flera smarta lösningar bland annat att den teleskopiska mittramen kan ändras framåt, så att man kan sätta dit en framtida bearbetningsmodul om man behöver. Hjulen är också väl tilltagna för att ge så lite markpackning som möjligt. På mittramen satt även fyra ”öron” i vilka man med fyra bult lätt kan byta från sålåda till flytgödseltank (vinass-system ).

De flexibla billarna har också flera smarta lösningar. Tack vare ställets robusta konstruktion kan man både så och gödningsmylla på rätt djup och med exakt radavstånd. Med ett enkelt handgrepp kan man byta från radsådd till bredsådd eller båda tillsammans.

En kamera monterad på ramen justerar hela tiden via en dator till rätt radavstånd vid ogräsharvning. Arbetsramen skjuts då hydrauliskt i sidled utan att man behöver ställa in själv. Hackskären finns i olika storlekar och de byts ut enkelt med hjälp av en hammare. En lätt knackning och bladet kan bytas. Inga andra verktyg behövs. Hackskäret går heller aldrig på spets vid hård jord, utan hackning sker med skärets hela bredd tack vare denna snillrika konstruktion.

Med denna System Cameleon kan man bedriva ett intensivt jordbruk utan bekämpningsmedel. Man sparar också flera överfarter då man kan göra flera saker samtidigt.

För en åtta meters System Cameleon, utrustad för sådd, gödning och radhackning räcker det med en traktor på 160 hk. Med maskinen kan man även så ny gröda, skorpbryta, mylla gödning eller ogräsharva mellan befintliga rader utan att den tidigare uppkomna grödan skadas.

System Cameleon är verkligen en vettig och gedigen byggd maskin, som gör flera fältarbeten samtidigt, vilket ökar lönsamheten hos lantbrukaren.

Text och bild: EVA CARLSSON

Share