Skyddsjakt – var god dröj!

Regeringen har nyligen beslutat om ändring i jaktförordningen. Myndigheternas beslut om jakt på stora rovdjur får överklagas till förvaltningsdomstolarna. Det innebär prövning i tre instanser.

Överprövningen förenas med ett krav på skyndsam handläggning. Beslutet är ytterligare en spik i kistan för vargförvaltningen, anser Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Regeringens beslut innebär en anpassning till Högsta förvaltningsdomstolens avgörande sent i fjol, om att beslut om jakt på stora rovdjur ska överklagas till domstol, inte till Naturvårdsverket. Domstolen menar att EU-rättsliga krav innebär att beslut om jakt på stora rovdjur måste få prövas i domstol. Regeringen följer också en utredning som i huvudsak föreslog det regeringen nu beslutat om.

– LRFs uppfattning är att dagens beslut kan innebära mycket stora svårigheter att genomföra den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. I den mån länsstyrelserna gör en kraftansträngning och beslutar om licensjakt på varg under tidig höst, skulle man möjligen hinna med överprövningar i domstolarna innan jaktstarten i januari, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Förvaltningsdomstolarnas domar om att upphäva besluten om den licensjakt som skulle ha genomförts i några län i januari 2016 beror på att licensjakten, enligt deras uppfattning, är olaglig. Och då hjälper det inte med vare sig tidiga beslut på länsstyrelserna eller krav om skyndsam handläggning, fortsätter Helena Jonsson.

– När det gäller skyddsjakt är det ännu värre. Skyddsjakt kan i de allra flesta fall inte planeras innan skada har skett. Om skyddsjakt ska fungera som ett förvaltningsverktyg måste jakten både beslutas och genomföras snabbt. Besluten får inte fastna i domstolarnas långbänkar. Det kommer de att göra, så länge de får överklagas i tre instanser som saknar insikter i rovdjursförvaltning. Med andra ord är regeringens besked till djurägarna i dag: Skyddsjakt – var god dröj, avslutar Helena Jonsson.

Share