Skriv på för mjölken!

Varje vecka lägger fem mjölkbönder ner verksamheten för gott. Anledningen är att de får betalt som sina utländska kollegor men har högre kostnader på grund av strängare miljö- och djurskyddsregler. Något som politiska beslut kan kompensera för. För att öka trycket på politikerna startar nu Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, en namninsamling – Skriv på för mjölken!

– Genom namninsamlingen vill vi öka trycket ytterligare på politikerna att underlätta för mjölkbönderna i den akuta krisen. På det här sättet får konsumenterna en stark, samlad röst. Undersökningar visar att Sveriges konsumenter har gott förtroende för den svenska bonden, och nio av tio vill ha svensk mjölk och en hållbar matproduktion, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Sedan förra sommaren har mjölkpriset till bonden sjunkit med 25 procent och mjölken kostar nu ofta mer att producera än vad bonden får betalt för den.

Sveriges bönder får lika mycket betalt för mjölken som sina kollegor i andra länder. Däremot har de ett högre kostnadsläge jämfört med konkurrentländerna på grund av strängare miljö- och djurskyddsregler.

Om inte Sveriges bönder får ersättning för de högre kostnaderna och utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, riskerar alla svenska mjölkbönder att slås ut i framtiden.

– Om mjölkbönderna försvinner, försvinner också världens mest hållbara mjölkproduktion. Samtidigt skulle vi förlora många jobbtillfällen, inte bara på gården utan också i bygden runt omkring och i livsmedelsindustrin. Läget är akut.
– I många andra länder tar nu politikerna krafttag för att säkerställa att mjölkbönderna klarar sig. Det är dags för svenska politiker att göra detsamma, säger Helena Jonsson.

Mjölkbönderna ger oss närproducerad mat från friska kor och är navet i landsbygdsföretagandet. Genom att skriva på det här uppropet är du med och visar att de behövs och bidrar till ett levande Sverige och ett hållbart samhälle, säger Helena Jonsson.

Namninsamlingen kommer att överlämnas till landsbygdsministern den 21 september i samband med riksdagens budgetförhandlingar.

Share