Skogens dag – digitalt seminarium

Skogsutredningen en besvikelse för skogsägarna

Från vänster Bengt Eek, föreningen skogen, Magnus Oscarsson riksdagsledamot och Erik Petré moderator

SVERIGE (JB)

Den 20 maj ordnade Magnus Oscarsson (KD) ett seminarium tillsammans med Föreningen Skogen. Medverkande var Bengt Ek, Föreningen Skogen, Viveka Beckman, vd… Skogsindustrierna, Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna, Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, och Erik Petré, skogsägare och moderator samt flera företrädare från riksdagspartierna.

Anledningen till seminariet var att skogsägarna ska få insyn i och en kanal till Riksdagen. Dagsaktuella frågor måste lyftas och nå ut i verkligheten. Aktuellt just nu är Skogsutredningen. Anmälda deltagare var 150 personer.

Många hade förväntat sig att Skogsutredningen skulle stärka äganderätten. Nu visade det sig vara tvärtom. I utredningen föreslås att 7 000 markägare i fjällnära skog ska få sin skogsmark utlöst av staten. Det föreslås att mark – ägarna ska tvångsförflyttas till andra platser i landet eller få ekonomisk ersättning. Detta gäller fastigheter som brukats och bebotts i generationer tillbaka.

LRF Skogsägarna reagerar starkt på att Skogsutredningen än en gång nedprioriterar äganderätten.

Paul Christensson framhåller att skogsägarna har kapacitet, kunskap och drivkrafter att bruka hållbart. Magnus Oscarsson, arrangör, av seminariet lyfter fram att staten är mycket dålig på att förvalta de skogar de redan har. Att som utredningen föreslår vilja förflytta markägare från de fjällnära skogarna och göra hela området till ett reservat är KD helt emot betonar Magnus.

Viveka Beckman från skogsindustrierna uttryckte även stor oro. De framhåller att enskilt ägande är en viktig faktor för ett lands välstånd och en förutsättning för all näringsverksamhet. De pekar på att utredningen inte sett till vikten av enskilt ägande. Naturskyddsföreningen framförde däremot enbart positiva åsikter om Skogsutredningen.

Det råder inget tvivel om att de som arbetar inom skogsnäringen tillsammans med enskilda brukare har diametralt skilda åsikter jämfört med miljöpartiet och Skogsutredningen i fråga om äganderätt till skogen. Detta framkom på seminariet och bland skogsägare sprider sig ytterligare oro. Nu gäller saken de fjällnära skogarna – vad ska ske i framtiden? Ska stora delar av Sveriges skogar socialiseras? – Vart är vi då på väg med vår demokrati?

Sveriges skogar är en av de viktigaste grunderna för välfärden. Skog och malm har burit ekonomin i decennier och just nu är det brist på skogsprodukter och virkespriset är högre än någonsin. Varför driver då regeringen med miljöpartiet i spetsen på för att rasera ekonomin och införa reservat där inget får avverkas? Träden ska stå och ruttna och i naturreservaten förbjuds skogsägare att avverka och ta reda på de friska träden. Miljörörelsen drar stora växlar på Sveriges skogar och på skogsägarnas rätt att sköta dessa. De liknar Sveriges skogar vid Amazonas regnskogar, och hotar med att allemansrätten inte finns i privatägd skog vilket är lögn.

Hotet kommer även från EU. De som sitter i Bryssel har ingen eller ytterst liten kunskap om Sveriges historia, vår geografi och skogsstrukturen i Sverige. Det bör regeringen påpeka – och ta strid för att försvara en svensk basnäring. Av yttersta vikt är därför att Sveriges representanter har kunskap om de faktiska förhållandena i Sverige.

Text: BIRGITTA WIDÉN BLOMBERG

Share