Skog och politik för Anna Nilsson

Skogsfastigheten finns ett par mil utanför Valdemarsvik

Troligtvis är Anna Nilsson den enda från Valdemarsvik som innehaft förbundsordförandeposten för moderaterna i länet.

VALDEMARSVIK (JB)

Sedan i våras är Anna Nilsson förbundsordförande i Moderaterna med hela Östergötland som arbetsplats.
– Det är ett jätteroligt och hedrande uppdrag, säger hon. Hemma i Valdemarsvik driver hon även sin skogsfastighet.

När kungen högtidligen öppnade riksdagen inför sitt nya arbetsår den 10 september fanns Anna Nilsson från Valdemarsvik på plats i riksdagshuset i Stockholm.
– En fantastisk upplevelse, tycker Anna som var inbjuden tack vare sin position som förbundsordförande för Östgötamoderaterna.

Hon efterträdde Christian Gustavsson på förbundsstämman i Linköping i maj.

Vad innebär uppdraget?
– Jag företräder hela Östergötland. Kontoret ligger i Linköping. Där arbetar även en partiombudsman och en sekreterare. Vi hjälper moderater i alla kommunerna med att stötta i exempelvis ledarskap, med utbildningar i politiskt hantverk och vi tar fram material till valkampanjer.

– Man kan säga att vi förbundsordföranden företräder gräsrötterna ute i landet som har en massa bra idéer och åsikter, och sedan framför vi dem till partiledningen och svarar tillbaka igen till medlemmarna. Jag tycker allt att partiledningen kan bli bättre på att lyssna!

Anna Nilsson har kontakt med höjdarna i Moderattoppen, som partiledaren Ulf Kristersson och Motalabördige talmannen Andreas Norlén, numera bosatt i Norrköping.

Förbundsordförandeskapet är ingen heltidssyssla.
– Någon procentsats på hur mycket jobb det blir finns inte och det varierar från vecka till vecka.

Hon har också kontakt med Moderaternas ungdomsförbund, MUF.
– Vi har ett starkt ungdomsförbund vilket är glädjande, det finns en stark återväxt. De arbetar med många spännande frågor och projekt.

Vid årsskiftet avgick Anna Nilsson som oppositionsråd i Valdemarsvik och lämnade över till partivännen Per Hollertz.

Hon har kvar posterna som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnas kan att Moderaterna i senaste valet gick framåt i sex Östgötakommuner, däribland Valdemarsvik.

Intresset för moderat politik fick Anna Nilsson med sig i modersmjölken.
– Båda mina föräldrar var engagerade. Farfar och pappa har båda varit kommunfullmäktigeordföranden i Gryt respektive Valdemarsvik. Jag minns när jag var barn och satt längst bak i salen på fullmäktigesammanträdena och väntade på skjuts hem. Men det avskräckte mig tydligen inte, säger Anna med ett skratt.

Anna gör sin femte mandatperiod varav det blev en som oppositionsråd.
– Jag gick in i politiken på allvar när min dotter var tre, det var ett tag sedan. (Dottern är 19 år).

Vilka frågor brinner du för?
– Den kommunala verksamheten med grundläggande verksamhet som äldreomsorg, skola och annan omsorg. Jag tycker att vi fortfarande har en mycket bra äldreomsorg i Valdemarsvik men anser att ledarskapsutvecklingen måste gå framåt. Vi Valdemarsviksmoderater sätter oss emot att majoriteten lägger ner äldreboendena i Gryt och Gusum. Sedan tidigare är skolan i Gryt nedlagd, när äldreboendet läggs ner finns ingen kommunal verksamhet på orten. Vi behöver bofasta, bland annat för att ta hand om alla turister sommartid. Man ska kunna bo och leva i hela Sverige, landsbygden är viktig.

Anna Nilsson sitter med i Regionfullmäktige och som ersättare i Regionstyrelsen.

Den 17-20 oktober håller Moderaterna partistämma i Västerås, vilken Anna Nilsson ser fram emot att bevista.
– Vi har 280 motioner att behandla.

Vid sidan om politiken arbetar Anna Nilsson på sin skogsfastighet belägen ett par mil utanför Valdemarsvik.

Hon är styrelseledamot i Sparbanken i Valdemarsvik.

Hur hinner du med allt? Har du hunnit få någon semester?
– Jag var ledig fyra dagar som tillbringades på Gotland.
Hon får återhämtning av att vara med familjen och av motion.
– Min dotter och jag genomför Tjejklassikern tillsammans, det är roligt.

Text: MARIA LIDBERG

Share