Service med energi i tanken

Jonas Gustafsson var inte sen med att tillsammans med ett gäng kollegor starta upp ett eget lokalt oljebolag när chansen dök upp.

NORKÖPING (JB)

Ostkusten energi i Norrköping är oljebolaget på ständig frammarsch allt sedan starten den 1 september 2014.

– Vi startade i liten skala med endast en tankbil utan släp och ett kontor med minimal yta. Det var spännande i början när vi satte oss ner och ringde runt till kunder som vi haft kontakt med under åren för att berätta om vår affärsidé, berättar Helena Johansson, anställd vid Ostkusten energi.

Idag har företaget fyra bilar med släp och vi är verksamma i Östergötland, Sörmland och vissa delar av Närke, Oljebolaget Ostkusten energi är certifierade återförsäljare för Preem och levererar diesel och eldningsoljor direkt hem till kunder som har egna cisterner.
– Preem ligger i framkant då det gäller miljöbränsle vilket känns bra för oss. Miljöbränsle kommer allt mer och just nu lanserar vi produkten Evolution 25 med ett förnybart innehåll på upp till 25 procent. I den förnyelsebara andelen ingår rapsmetylester och vegetabilisk olja som delvis är gjord på tallolja.

Tidigare var utbudet på bränsle mycket begränsat, idag krävs det att företaget har nio olika fack i bil och släp för att få med det som kunderna önskar.
– Den största gruppen av våra kunder är verksamma på landsbygden, speciellt på lantbrukssidan men vi riktar oss även till skogsentreprenörer, säger Jonas Gustafsson ägare till Ostkusten energi och som tidigare varit åkare åt olika oljebolag.

Vad är den bidragande orsaken till att ni idag har en omsättning på 200 miljoner kronor?
– Jag tror att vår framgång är närheten till kunden, kan hålla snabba leveranser och att vi alltid är tillgängliga. När lantbruket har högsäsong som vid till exempel skörden levererar vi torkbränsle dygnet runt.

Företaget håller också en hög service i sin växel som ständigt är bemannad vilket innebär att kunden kan ringa och göra sin beställning utanför kontorstid.
– Många lantbrukare ringer oss på söndagskvällar för att få bränsle levererat eftersom bränsletanken till torken är tom. På måndag morgon är den fylld vilket betyder oerhört mycket för att undvika driftstopp. Det är även skönt för oss att kunna stå klara med en leverans innan läget för lantbrukaren är akut.

– Vi är alltid fyra personer inloggade i växeln för att ge kunderna möjligheten att kunna ta en fysisk kontakt om det behövs oavsett om det är kväll eller helg. En annan anledning är att vi är ett lokalt företag som sedan tidigare känner våra kunder, säger Jonas.

Förutom eldningsbränsle tillhandahåller Ostkusten energi ett hämtlager med Texaco smörjmedel som är anpassade för den svenska marknaden.
– Naturligtvis tar vi med ett fat smörjolja om en kund inte själv av någon anledning har möjlighet att hämta. Vi har också en transportbil som kör ut smörjolja, kemiska produkter som spolarvätska och glykol.

– Vi är också behjälpliga att hämta spillolja eftersom vi har ett samarbete med Nemax miljöhantering.
Med åren har nu Ostkusten energi vuxit ur sina lokaler och ämnar under nästa år flytta verksamheten till nya och större lokaler. I och med flytten kommer det att behöva anställas fler chaufförer vilket i praktiken betyder att Jonas kan vara lite mer på kontorssidan.
– Det har jag i och för sig inget emot eftersom jag tycker det är roligt att ha kundkontakt. Ingen av oss i företaget har tidigare sysslat med försäljning och det har varit en utmaning i sig. När en kundkontakt knyts och vi får fin feedback känns det mycket tillfredsställande.

Det handlar inte enbart om att köra tankbil utan också om att ha en god relation med sina kunder.
– I samband med flytten kommer vi även att öppna en liten butik där vi ska tillhandahålla det som idag finns i vårt hämtlager.

– Dessutom håller vi som bäst på att tillsammans med Gryts sockenförening ansöka om bygglov för att sätta upp en mack i Gryt. Näringsidkarna där har verkligen efterfrågat en mack och vi känner att det här är vårt sätt att ge tillbaka lite av det vi får från våra landsbygdskunder, menar Jonas.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share