Seminarium om tryggare landsbygd

Seminariet är en liten del i ett större arbete att öka tryggheten på landsbygden, berättar Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och moderator på seminariet.

SVERIGE (JB)

Företrädare för Europol, försäkringsbolag, polis med flera samlades för att diskutera vad som görs för att bevara tryggheten på landsbygden och hur läget ser ut. Något som tycks vara en viktig del i arbetet är gränsöverskridande samverkan mot stölder.

Det är tyvärr ingen nyhet eller enstaka händelse med inbrott och stölder på landsbygden. Otryggheten ökar vilket många landsbygdsboende berättar om. ”Inbrott och stöld av lantbruksmaskiner har i vissa områden skapat frustration och riskerar att påverka invånarnas förtroende för rättsväsendet.” står det i ett meddelande inför ett seminarium i Riksdagen.

”Det måste kännas tryggt att bo på landsbygden och det måste vara lönsamt att driva företag. Det riskerar att förändras om vi inte satsar på att öka tryggheten”. Mot bakgrund av den här situationen och de frågor som hör hit, hölls ett seminarium där företrädare från Europol, försäkringsbolag, polis med flera samlades för att diskutera läget.

– Det här är en liten del i större arbete att öka tryggheten i landet, berättar Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet och moderator på seminariet.
När man lyssnat av rösterna från landsbygden blev bilden tydlig.
– De flesta som hörde av sig hade samstämmiga berättelser.
– Trots att allt görs rätt med grannsamverkan, lås, larm, mobilfilmer och så vidare gjorde polis och åklagare inget. De ”saknade utredningsuppslag” och sådant är förstås frustrerande!

Seminariet visade som väntat att frågan är komplex och att man måste arbeta med flera områden som tillsammans ger en bättre grund. Det stora problemet tycks vara kringresande stöldligor och att brotten nedprioriteras eller inte ens utreds. Den mängdrabatt på brott som ofta praktiseras är ingen bra lösning.

– Ett lågt straffvärde för stöld är en orsak. Det krävs att brottet räknas som grov stöld, kanske kunde det bli något däremellan.
– Den före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem är fantastiskt kunnig och har mycket landsbygdsperspektiv. Något han sa sitter kvar i minnet: Man vill vanligen ha huvudmännen så man släpper chaufförerna. Alhem säger att varje del är viktigt att störa ut, det betyder att lagföra även chauffören. För alla oss vanliga människor är det fantastiskt med den fria rörligheten mellan länder. Tjuvar utnyttjar den men rättskipning kan ske gränsöverskridande.

– Jag träffade Europol i Haag förra året. De jobbar även i Sverige. Jag vill att polisen använder Europol mer. Det handlar alltid om att göra det besvärligare för tjuvarna. Det är ofta svenska tjuvar eller moraliskt tvivelaktiga som ger information till utländska tjuvar. Sådant kräver gränsöverskridande arbete från polisen.
– Driv försäkringskrav. Varför inte ställa högre krav på stöldskydd?

En morot i form av slopad självrisk om det sitter sådant som spårsändare och startspärr i maskinen kan vara en väg. Traktorer och andra maskiner som stjäls innebär också risker. Till exempel en hjullastare kan användas till annan brottslig verksamhet. Det börjar komma tillbaka traktorer. Serviceverkstäder i andra länder är intresserade av att hjälpa till och är extra vaksamma vid service.

– Den stora bilden är att gränsöverskridande arbete är viktigt. Hinner polisen inte före till färjan så väntar nästa lands polis på andra sidan vattnet.
– Något mer som jag tror är bra att titta på är domstolsväsendet, säger Johan Hedin. Jag tycker alla sådana mål då man bara dömer på handlingar går att döma på nätet.
Det här är ett Centerförslag med e-domstol och det handlar om att öka effektiviteten. Delayed justice – no justice (Översättning: Fördröjd rättvisa – ingen rättvisa).
– De som tar ett fall till domstol vet att det tar tid. Jourdomstolar kan vara ett alternativ.

Text: BO BÄCKMAN

Share