Samspel mellan landsbygd och stad

Nätverket Hela Östergötland

Vi kan inte stoppa urbaniseringen men landsbygden ska inte vara ett särintresse, utan ett allmänintresse, menar Peter Borring, projektets ledare tillika ordförande i LRF Östergötland.

ÖSTERGÖTLAD (JB)

Hela Östergötland är ett nystartat nätverk med målet att driva frågor som handlar om samspel mellan landsbygd och stad med fokus på landsbygdens utveckling och landsbygdsbornas livsvillkor. Under våren arrangeras ett flertal seminarier och Hela Östergötland hoppas kunna sätta press på politikerna så att landsbygdsfrågorna ska få större plats i den offentliga debatten.

Hela Östergötland grundades i början av året av LRF Östergötland och Hela Sverige ska leva – Östergötland efter diskussioner som handlade om kollektivtrafiken på landsbygden. Under dessa kom man fram till att det fanns fler viktiga landsbygdsfrågor att lyfta och att dessa ofta hängde ihop. Därför bestämde man sig för att ta ett samlat grepp och bilda nätverket Hela Östergötland för att få större tyngd bakom orden.

– Jag tog ledartröjan och vi fick med oss några av de organisationer som varit med vid diskussionerna om busstrafiken, och sedan har det fyllts på med ett antal till, säger Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland.

– Vi har ett brett anslag. Huvudsyftet är att lyfta upp landsbygdsfrågorna i valet, men inte bara i valet utan även i det dagliga samtalet. Idag utgår man alltid från storstaden som norm, och vi vill vända på kuttingen.

Några viktiga frågor är exempelvis samhällsservicen på landsbygden, den digitala infrastrukturen och ansvarsfördelningen för våra vägar. Men också den mer öppna och breda frågan ”vad ska landsbygden vara?”. Ibland betraktas landsbygden som en plats för rekreation för stadsbor på semester, men Hela Östergötland vill att stad och land ska se varandras möjligheter och dra nytta av varandra.

– Det är lätt att det blir lite offerkofta när man pratar landsbygd, men vi vill lyfta fram potentialen och skapa ett hållbart samhälle, säger Peter Borring.

I dagsläget är Studieförbundet Vuxenskolan, Funktionsrätt Östergötland, Östergötlands Fotbollförbund, Coompanion Östergötland, Hela Sverige ska leva – Östergötland, LRF Östergötland och Svenska Kyrkan (Borensbergs pastorat) med i nätverket, men förhoppningsvis ansluter sig snart ännu fler.

– Jag har fått frågan från politiska partier, men har artigt svarat att vi är politiskt obundna. Men de får gärna komma på våra träffar och flera enskilda politiker har redan visat intresse, och det har även olika organisationer. Vi har haft en principiell diskussion om enskilda företag kan vara med i nätverket, men där har vi sagt nej. Men vi samverkar gärna med olika näringslivsaktörer.

Under våren kommer Hela Östergötland att hålla ett antal seminarier: den 10/4 i Västra Husby bygdegård, den 18/4 i Rimforsa och den 2/5 i Väderstad. Dessa kommer sedan resultera i ett avslutande möte den 4 juni i Linköpings Stadsbibliotek där biskop Martin Modéus och journalisten och författaren Po Tidholm kommer att medverka. Under dessa träffar ska man vaska fram vilka frågor som är viktiga för landsbygdsbefolkningen samt försöka få till någon form av vallöften från de politiska partierna inför valrörelsen.

– Vi kan inte stoppa urbaniseringen, men vi hoppas att landsbygdsfrågorna ska komma högre upp på agendan. Vi ska inte vara ett särintresse, utan ett allmänintresse. Och förhoppningsvis kan Hela Östergötland skapa ringar på vattnet och ge inspiration till liknande satsningar i andra delar av landet, säger Peter Borring.

Text: Tobias Pettersson Bild: Marie Berggren

Share