Samarbete vid brand är lösningen

Samlade resurser vid skogsbränder

Extrem torka och kraftig vind är två komponenter som kan försvåra släckningsarbetet vid skogsbrand. Magnus Wessén (infällda bilden). 

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

De flesta stora skogsbränder startar i samband  med ihärdig torka. Förra årets exceptionella torka  ledde till stora skogsbräder runt om i landet.

På uppdrag av Myndigheten  för samhällsskydd och beredskap  MSB driver SMHI  informationssystemet Brandrisk  skog och mark som dagligen  uppdaterar den dagliga  brandriskinformationen. 

Genom att följa informationen  kan risken för skogsbrand  elimineras men också grundläggande  brandutbildning och  höga krav på alla som arbetar  inom skogsbruket är en del i  att förhindra skogsbrand. 

Skogsbränder är ofta mycket  svårsläckta och kostnaderna  för släckningsarbetet kan röra  sig om hundratals miljoner  kronor. Det krävs stora resurser  från Räddningstjänsten,  helikoptrar och flygplan för  att släcka stora skogsområden  som satts i brand. 

Nu har Maskinring Öst,  Räddningstjänsten, LRF och  Skogsstyrelsen inlett ett samarbete  för att ta fram ett  system för hur lantbrukets resurser  ska kunna användas vid  skogsbränder. 

– Det finns ingen samordning  för lantbrukets resurser  till skillnad mot Räddningstjänsten  som har sina egna  resurser att tillgå vid skogsbränder.  Nu behövs det något  gemensamt som håller ihop  det hela och det är därför vi inlett  det här samarbetet. 

– Just nu håller vi på med  en inventering för att få ett  geografiskt brett utbud av de  resurser som finns inför sommaren.  Syftet med inventeringen  är att samla ihop så  många lantbrukare med gödseltunnor,  bufferttankar,  pumpar och djurtransporter  som möjligt. På så sätt kan  Räddningstjänsten få hjälp i  sitt uppdrag. Ingen behöver  vara medlem i varken LRF eller  Maskinringen, alla som vill  är välkomna med sina bidrag,  säger Magnus Wessén på Maskinring  Öst. 

Efter de stora skogsbränderna  som varit är samtliga parter  enade om att alla resurser  behövs. Maskinring Öst kommer  att hantera all administration,  register, inringningar vid  skogsbrand och utbetalning av  ersättning. 
– Om en månad kommer  LRF, Räddningstjänsten,  Skogsstyrelsen och Maskinring  Öst att träffas igen. Då ska vi  skissa vidare för ännu är inget  klart, fortsätter Magnus. 
Meningen är att vid en uppkommen  skogsbrand ska  Räddningstjänsten ringa Maskinring  Öst för beställning av  gödseltunnor som i sin tur  kontaktar de lantbrukare som  befinner sig närmast branden. 

– Det kommer bli en stor tillgång  eftersom närbelägna gårdar  har god lokalkännedom,  hittar på skogsvägar samt vet  var det finns vatten. Men det  är fortfarande Räddningstjänsten  som ska utföra släckningsarbetet.  Övriga ska enbart  förhindra spridning av  branden genom att blötlägga  utefter vägar, de skogspartier  där elden inte hunnit fram till  samt gårdar dit elden kan spridas. 

– Min förhoppning är det  ska växa fram ett samarbete  mellan Maskinringen och  Räddningstjänsten som ska ge  tydliga direktiv var det ska  blötläggas och då ska vi se till  att det blir gjort, säger Magnus. 

Efter det att Maskinringen  gått ut med informationen på  sin hemsida har det på några få  dagar inkommit svar från ett  tjugotal intresserade lantbrukare.  Magnus har stor tilltro  till att innan sommaren ska de  finnas runt etthundra gödseltunnor  att tillgå. 

– Är gödseltunnorna geografiskt  rätt utspridda tror jag det  räcker med hundra tunnor.  Det här samarbetet finns redan  i Småland sedan några år tillbaka  och där har det fungerat  alldeles utmärkt. Jag har varit  och lyssnat på föreläsningar i  Småland med både Räddningstjänsten  och Maskinring  Småland för att ta reda på hur  deras koncept fungerar. Målet  är att kopiera deras koncept  och flytta över det hit till Östergötland,  säger Magnus. 

För den lantbrukare som vill  hjälpa till med gödseltunnor  med mera finns ett formulär  att fylla i på Maskinring Öst  hemsida eller kontakta Magnus  gällande frågor på epostadress  magnus.wessen@  mrost.se 

Text och bild:  CARINA LARSSON 

Share