Så kan Sverige få bättre ungskogar

Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Ovan en karta som visar trädhöjd.

Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Ovan en karta som visar trädhöjd.

Med mer röjning, bättre föryngringar, balanserad avskjutning av hjortdjur och viltanpassad skogsskötsel så kan Sveriges ungskogar må ännu bättre. Med Skogsstyrelsens olika karttjänster kan skogsägarna enklare planera olika åtgärder. Och i älgjaktstider kan även jägare ha nytta av de digitala kartorna.

– Vi vill öka intresset hos landets skogsägare för en aktivare skötsel av ungskogen. I vissa delar av landet behöver föryngringarna, det vill säga när ny skog ska sättas, bli bättre och över i stort sett hela landet så ser vi att fler ungskogar behöver röjas. Röjningen ökar värdet på skogen och minskar risken för skador, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen.

Älg och andra hjortdjur påverkar också utvecklingen av ungskogen. Även i år visar älgbetesinventeringen (Äbin) på omfattande skador i landets ungskogar. Värst är skadorna i Götaland, men även flera områden i mellersta Sverige har mycket skador. I norr ökar skadorna, efter ett par år med lägre skador.

Skogsstyrelsen har ett flertal tjänster som skogsägarna kan använda. I Mina sidor kan exempelvis avverkning, röjning och föryngring planeras. Med hjälp av Skogliga grunddata kan skogsägarna ta fram digitala kartor som beskriver skog och mark, alltifrån virkesförråd, trädens diameter och höjd, till hur fuktig marken är.

Den 5 september startar älgjakten i norra Sverige. Även jägare kan ha nytta av informationen i Skogsstyrelsens karttjänster. Flera kartor finns tillgängliga i den öppna kartjänsten för skogliga grunddata. Kartorna tas enkelt med ut i skogen genom en utskrift eller appen PDF-Maps.

– Information om var det finns ungskog kan ge en hint om var älg och andra hjortdjur ofta vistas, vilket är viktigt att beakta när avskjutningen planeras. Markfuktighetskartorna ihop med lutning visar var det är blött respektive torrt i terrängen, vilket kan påverka hur och var djuren rör sig. Fuktiga partier, men även torra höjder i fuktiga områden används exempelvis rätt ofta av vildsvin för daglega, säger Matts Rolander, viltsamordnare för Skogsstyrelsens region Mitt.

Skogsstyrelsen kommer under hösten, i kampanjen Logga in i din skog, att visa hur skogsägare och andra kan använda olika e-tjänster och kartor när de sköter sin ungskog. Som en start bjuder Skogsstyrelsen, med glimten i ögat, på en rad filmer under den kommande veckan.

Share