Riksdagen öppnar för seminarium

Temat för dagen var närproducerad mat

Annicki Oscarsson, kommunalråd från Ödeshög, och Espen Rognstad, Espen Rognstad, kommunens kostchef, berättade entusiastiskt om vilka vinster det finns i närproducerat.

SVERIGE (JB)

Den 23 oktober anordnade Magnus Oscarsson (KD) ett seminarium i riksdagen vilket handlade om vikten av att handla närproducerad mat.

Ofta hörs orden ”det går inte” när frågan om upphandling av närproducerad mat är aktuell. På seminariet berättade representanter från Ödeshögs kommun hur de lyckats med att i sina skolor och inom äldreomsorgen servera närproducerad mat. I kostpolicyn för Ödeshög finns målen beskrivna. Även kommunerna Vadstena, Boxholm och Ydre prioriterar samma mål.

– Det blir inte dyrare med närproducerade livsmedel, men är krångligare på grund av nuvarande upphandlingsregler, slår Espen Rognstad, kostchef i Ödeshög fast.

Förutom representanter från Ödeshögs kommun medverkade Kerstin Naidu Sjösvärd, författare från Kinda, och Elina Matsdotter, hållbarhetschef på organisationen Svenskt Kött.

Frågan uppstår varför det inte är självklart och naturligt att använda sig av Sveriges högkvalitativa mat. Frågan är varför det ska vara så svårt?

Under seminariet framgick att länder som exempelvis Tyskland, Finland och England har en annan policy. I Tyskland har man följande prioriteringsordningen 1. Närodlat, 2. Från omkringliggande region, 3. Från det egna landet i övrigt.

Något logiskt svar på myndigheternas agerande i Sverige är inte lätt att få. Svaret kanske skulle bli att det handlar om EU-regler, men då är även följande fråga berättigad. Är inte även Tyskland, Finland och England med i EU?

Kommunrepresentanterna hade enbart fått positiva omdömen från sina medborgare. Annicki Oscarsson, kommunalråd från Ödeshög, och Espen Rognstad berättade entusiastiskt om vilka vinster det finns i närproducerat. Kunderna blir glada och många föräldrar uttrycker stor trygghet i att veta vad barnen får i sig.

I Ödeshög har man även samarbete mellan kommunens skolor och leverantörer av livsmedel.
– Många barn får chansen att komma ut och med egna ögon se hur maten produceras, vilket är en stark pedagogisk vinst, betonar både Annicki och Espen.

Samtliga kommuner i Östergötland är ju verkligen några av Sveriges skafferier. Köttproduktionen i Sverige har lägst användning av antibiotika i hela EU.

Många lantbrukare har hela kedjan med foder producerad på gården, vilket minimerar inköp av foder från utlandet. Dessutom finns metoder för att minska användningen av konstgödsel. Ett flertal gårdar producerar även ekologiskt, exempelvis mjölk, men viktigare är att det är närproducerat.

– Vi vill ta reda på vilka de största stötestenarna är för att få en ändring till stånd. Vissa lagändringar måste till, slår Magnus Oscarsson fast.

Enligt Jordbruksverket ändras svenskarnas matvanor just nu. Vi äter mindre kött, men andelen svenskt kött ökar hela tiden. Det finns ingen anledning att ställa vegetariskt mot att äta kött. Elina Matsdotter betonar även att matens ursprung blir allt viktigare för konsumenterna.

I Ödeshögs kostpolicy poängteras att råvaror och livsmedel ska vara säsongsanpassade så långt det är möjligt.

Sverige har en sträng lagstiftning när det gäller klimatanpassning och lantbrukarna är även med på banan för en klimatsmart produktion. Därför finns goda förutsättningar för i stort sett allt vi behöver inom landets gränser som grönsaker, frukt, kött och mejeriprodukter med mera. Det gäller att få med sig landets lagstiftare. Inte minst gäller det med tanke på vår självförsörjning.

Magnus Oscarsson poängterar att budskapet om detta måste ut nu så att en ändring kommer till stånd, och att svensk hållbart producerad mat blir en naturlig och självklar del vid alla upphandlingar.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: PRIVAT

Share