Rekordhögt pris på skogsmark

Ju större skillnader, desto mer för pengarna i norra Sverige

Intresset för att investera i skog har varit stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden

jord & skog (vb)

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter, har summerat 2018 års försäljningar. Statistiken visar att priset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra och mellersta Sverige medan skogsmark i delar av norra Sverige sjunkit i pris.

Det har under hela 2018 varit en mycket stark konjunktur i Sverige. Ränteläget har varit lågt och skogsägaren har fått bra betalt för sin skogsråvara. Intresset för att investera i skog har varit stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden.

LRF Konsults statistik visar att riksgenomsnittet stigit till 435 kr/mÑsk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång med 2,9 procent. Det är det högsta uppmätta genomsnittspriset sedan LRF Konsult startade sammanställa statistik 1995. I norra Sverige har priset på skogsmark både minskat och ökat. Jämfört med den prisstegring som skedde 2017 har genomsnittspriset för norra Sverige sjunkit 3,4 procent. I Jämtland och Västernorrland har priset sjunkit 2,6 procent till 289 kr/mÑsk.

I Norrbottens- och Västerbottens kustland har genomsnittspriset sjunkit 9,7 procent till 299 kr/mÑsk medan priset stigit 5,3 procent till 203 kr/mÑsk i norra Norrlands inland. – Redan vid halvårsskiftet såg vi att prisbilden var nedåtgående i norra Sverige. Men trots ett stort intresse och en uppgång sedan halvårsskiftet summeras ändå genomsnittspriset i norra Sverige till något lägre nivåer jämfört med 2017. Utbudet av skogsfastigheter i norra Sverige har varit högre under hösten jämfört med tidigare år. Det är en trolig orsak till att prisbilden inte riktigt nådde över 2017 års nivå, på en annars stark marknad med optimistiska intressenter, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Reell utveckling av priset på skogsmark (kr/m³sk)

I mellersta Sverige har priset för skogsmark sammantaget stigit 6,1 procent. Delar man upp mellersta Sverige ytterligare visar LRF Konsults statistik att uppgången i Södermanland och Stockholms län är 8,4 procent till 627 kr/mÑsk. I Uppsala, Västmanland och Örebro är uppgången 1,9 procent vilket ger 480 kr/ mÑsk och i Dalarna och Gävleborg 4,6 procent till 402 kr/mÑsk. – I mellersta Sveriges del – område som omfattas av Värmland och nordvästra delen av Västra Götaland har vi sett den största procentuella uppgången i hela Sverige, säger Markus Helin. Med en uppgång om 11,6 procent till 437 kr/mÑsk. Det innebär att den kraftiga prisnedgången som skedde 2017 nu är helt utraderad.

I södra Sverige är marknaden beredd att betala mest för skogsmark och precis som i övriga Sverige har intresset varit fortsatt starkt för att investera i skog. Genomsnittspriset har stigit 3,9 procent. Det är framförallt Östergötland och stora delar av Västra Götaland som står för uppgången i Södra Sverige. Här har priset på skogsmark stigit 7,9 procent, till 659 kr/mÑsk. I Jönköping, Kalmar och Kronoberg är prisbilden i det närmaste oförändrad med en uppgång på 0,5 procent till 634 kr/mÑsk.

Det högsta genomsnittspriset i Sverige återfinns i Skåne, Blekinge och Halland med en uppgång med 4,6 procent ger ett genomsnittspris om 664 kr/mÑsk. – Att genomsnittspriset för skogsmark fortsatt att stiga i södra Sverige, medan priset sjunkit i norra Sverige, spär ytterligare på prisskillnaden mellan våra landsändar. Ju högre priserna blir i Södra Sverige och ju lägre priserna blir i Norra Sverige, ja desto mer skog för pengarna får man i norra Sverige, säger Markus.

Reell utveckling av priset på skogsmark mellan 1995-2018 (kr/m³sk)

Den som följer med i media har inte undgått signaler om att konjunkturtoppen kan vara nådd för den här gången. Trots detta spår LRF Konsults att intresset för skog kommer vara fortsatt stort under 2019 och att marknaden för skogsfastigheter kommer vara stabil. Ränteläget kommer vara fortsatt lågt, om än Riksbanken har höjt reporäntan samt signalerar fortsatta höjningar i lugn takt. Skogsägaren är generellt lågt belånad, efterfrågan är stor och skogsägaren får fortfarande bra betalt för sin råvara. Bromsar konjunkturen in kraftigt under året med lägre priser på skogsråvara som följd och ett lägre intresse för investering i skog, kan prisbilden för skogsfastigheter påverkas.

LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare under perioden 1 jan till 31 dec 2018. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden.

På www.lrfkonsult.se/vardeindikatorn finns ”Värdeindikatorn” som bygger på LRF Konsults prisstatistik. Med Värdeindikatorn får du en indikation av värdet av just din fastighet.

Källa: lrfkonsult.se

Share