Rekord för höstplantering

GrankvistUnder hösten 2015 planterades fem miljoner skogsplantor från Södra. Det är den högsta volymen som planterats på hösten sedan stormåren 2005 och 2007. Södra levererade totalt 33 miljoner skogsplantor under 2015.

En av anledningarna till att höstplanteringen ökar är de effektiva skydd mot såväl vilt som insektsangrepp som har utvecklats för plantorna. Plantans rötter växer fast i marken redan på sensommaren vilket gör att den kan starta sin tillväxt på ett bättre sätt nästkommande vår. De senaste årens höstplanteringar har visat på goda resultat och det märks nu med ökande höstplantering.

– Det är extra roligt att se att våra giftfria plantor får så stort genomslag, säger Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor. För de plantor som skyddas med det mekaniska plantskyddet Cambiguard har vi fortsatt större efterfrågan än vad vi kunnat producera under 2015. Vi arbetar dock ihärdigt med att få upp volymerna, och kommer under 2016 att bättre kunna möta det större behovet av dessa plantor.

Under januari färdigställs den nya Cambiguard-linjen i Flåboda plantskola. Från och med hösten 2016 kommer det att finnas betydligt större tillgång till de giftfria plantorna. Flåboda plantskola är  helt fossilfri. Från och med årsskiftet kommer den fossilfria driften att även omfatta PluggPlusEtt-produktionen i Falkenberg,.

Södra har under lång tid arbetat aktivt med utveckling av skogsbruket och kan konstatera att för varje träd som slutavverkas inom Södra, återplanteras tre. På så sätt säkerställs en god tillgång till den viktiga skogsresursen under lång tid framåt. De nya förädlade plantorna visar dessutom på större tillväxt än tidigare prognostiserats, och därmed blir skogstillväxten än större.

– En växande skog binder mycket koldioxid, och produkter från skogen fortsätter att binda kol under hela sin livslängd. Med det aktiva skogsbruket och den linje vi håller i återplanteringen bidrar Södra med en av nycklarna till klimatfrågan, säger Johan Jonsson.

Share