Reko-bas ska snart dra igång

Reko-ringar innebär att konsumenten handlar direkt av producenten utan mellanhänder. Jordbruksverket drar nu igång en stödfunktion för Reko-ringarna. På en del håll ställer man sig dock frågande till vad den här hjälpen ska vara bra för.

KARLSTAD (JB)

Jordbruksverkets satsning Reko-bas drar igång i början på december och ska göra det enklare att starta upp Reko-ringar.

Hushållningssällskapet vann Jordbruksverkets upphandling om den nya stödfunktionen för Reko-ringar. Stödfunktionen kallas för Rekobas och är en informationsinsats som främst riktar sig till producenter som ännu inte har tillgång till en Reko-ring.

Camilla Bender Larson, landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket tycker att Rekoringar är en genialisk idé och poängterar att projektet kan avlasta för de administratörer som redan driver Rekoringar.

– Vi vill låta nuvarande administratörer få möjlighet att delta i informationsträffar, det är ju de som sitter på kompetensen. Men vi vill genom projektet kunna ge dem ersättning för det, säger Camilla.
Reko-bas ska alltså komplettera och stärka det informationsarbete som befintliga administratörer gör för att starta upp nya Reko-ringar.
– Idag sker till exempel ytterst få informationsträffar i regioner där Reko-ringar inte finns, säger Camilla.

Alla är dock inte positiva till projektet. Elin Cederberg, administratör för Reko-ring i Karlstad ställer sig frågande till projektet.
– Det känns lite som att de vill ge hjälp där ingen har frågat efter den. Det är bra att de har ett intresse för det närproducerade och en vilja att lyfta och sprida Reko-ringar men vad är egentligen deras motiv? frågar hon.
Elin berättar att det pågår en livlig diskussion i de Facebookgrupper som finns för administratörer och att hon själv inte är helt insatt.
– Jag har delade tankar själv och i grupperna råder det delade meningar. Det känns som att vi inte har blivit tillfrågade om vad vi vill ha hjälp med och exakt vad de ska hjälpa till med är diffust, säger Elin.

Camilla har förståelse för den skepsis som finns.
– Det finns alltid en rädsla för att någon ska ta över men vi har inget annat än goda intentioner. Vi vill ge en kortare startsträcka för de som vill starta upp en Reko-ring och avlasta befintliga administratörer. De är eldsjälar som lägger ner otroligt mycket tid, och vi vill helt enkelt vara till hjälp där, berättar hon.

Behovskartläggningen för projektet startade hösten 2016 och enligt Camilla har de hela tiden haft en dialog med ett flertal av de administratörer som finns. Bland annat har de haft en dialog med Thomas Snellman som är Reko- rörelsens initiativtagare i Finland och så har de pratat med administratörer för Reko- ringarna på olika orter i Sverige.

– De kritiska röster som vi har hört kommer oftast från administratörer som inte känt till att vi har gjort en behovskartläggning. Men vi har förståelse för rädslan och har bromsat projektet lite, säger Camilla.
Exakt hur Reko-bas kommer att fungera kan inte Camilla svara på. Arbetet är lagt på Hushållningssällskapet i Härnösand, Västernorrlands län och projektledare är Kersti Arvinder.
– Vi har gett dem ett uppdrag som ska resultera i fler Reko-ringar i Sverige. Det ska vara en informationsinsats och vi vill ha redovisning på att att det har varit informationsträffar. Sen är det upp till hushållningssällskapet hur det kommer att nå dessa mål, berättar Camilla.

Arbetet kommer att starta i början på december och pågå i två år.

Det finns ungefär femtio Reko-ringar i Sverige varav tre i Värmland. Reko-ringen i Sunne-Torsby är helt nystartad och Reko-ringarna i Karlstad och Karlskoga har funnits sedan juni respektive augusti i år.

Text och bild: MIMMI TÖRNBERG

Share