Premiär för LRF:s bondefrukost

De träffas på Värdshuset i Ringarum

Premiären för Bondefrukost i LRF:s regi på Ringarums värdshus lockade ett gäng bönder både till social samvaro och en möjlighet att utbyta erfarenheter

VALDEMARSVIK (JB)

Nu har det varit premiär för LRF-avdelningen i Ringarum och deras satsning på Bondefrukost. Andra onsdagen i månaden är det tänkt att de som är intresserade ska träffas på Ringarums värdshus för att äta frukost tillsammans och samtidigt ventilera olika frågor.

– Det handlar inte minst om en social verksamhet. För många bönder idag är det mycket ensamarbete, säger Tobias Karlsson, som är ordförande i avdelningen. Förutom den mer formella delen av LRF:s verksamhet, med att fungera som en intresseorganisation som påverkar utvecklingen, är träffar av detta slag viktigare än någonsin i takt med att böndernas antal minskar.

– Självklart är det också ett tillfälle där den vanlige medlemmen kan föra fram frågor som man tycker att styrelsen ska ta tag i. Träffen ger också möjlighet att utbyta erfarenheter på ett otvunget sätt och att helt enkelt datera upp sig om vad som händer ute på gårdarna. Jag kunde själv snappa upp hur ett par byggnationer diskuterades.
En annan fråga som var på tapeten och penetrerades var den allmänna utvecklingen inom näringen. Inte minst detta hur antalet mjölkgårdar i området har minskat drastiskt. Precis som i övriga landet.

Från gården Holmberga var både ägare och anställda representerade. Gunnar Pilspets berättar att de tidigare hade tagit initiativ till en liknande verksamhet för just mjölkbönder i närområdet, men att deltagarna i denna grupp, som en följd av att flera bönder lagt ner produktionen, minskat i antal och därför runnit ut i sanden.
– Så länge det kommer folk till den här aktiviteten kommer vi att hålla på, säger Tobias Karlsson.

Att det ändå kom ett gäng till denna första träff ser han positivt på och hoppas att intresset ska sprida sig. Ytterligare en positiv sida av att träffas på det här sättet är möjligheten att kunna köpa eller låna av varandra. Någon kanske har överskott av just det som jag behöver hemma på gården. Vissa maskiner och annan utrustning kan det vara möjligt att samutnyttja och man kan också kalla en bondefrukost för en nätverksträff. I detta fall IRL (In Real Life – I Verkliga Livet) och öga mot öga, vilket i de allra flesta fall är att föredra. Det är ju ändå så att aktiviteten från LRF:s sida är så att säga självgående och kräver inte extra arbete från avdelningsledningens sida. Det handlar helt enkelt bara om att komma för att äta frukost tillsammans av det som ändå finns uppdukat på värdshuset varje vardag mellan sju och tio.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share