Ovanlig traktor till Ringarum

Nu har en Ferguson Brown införlivats med samlingarna i Grålleklubbens museum

Här anländer Ferguson Brown till Grålleklubbens museum. Det är Leif Larsson som transporterat den från Norge via Värmland. På traktorn ser vi klubbens ordförande Paul Johansson.

RINGARUM (JB)

Nu har en Ferguson Brown införlivats med samlingarna. Den anlände på släpkärra från Norge, via Leif Larsson i Värmland som stod för transporten. Sista biten satt klubbens ordförande,… Paul Johansson, på traktorn och vinkade till folk utmed vägen genom Ringarum.

Harry Fergusons unika hydraulsystem fanns först på The Black Tractor som tillverkades i ett exemplar 1933. Den första serietillverkade modellen var sedan just Ferguson Brown.

Denna tillverkades i cirka 1 350 exemplar, varav cirka 30 exporterades till Norge. Exakta siffror är svåra att få tag i, men det finns uppgifter sin gör gällande att Harry Ferguson hade en bekant i Norge. Denne köpte en Ferguson Brown, vilket i sin tur ledde till att 30 stycken importerades till vårt grannland i väst. Till Sverige kom emellertid inte någon enda av denna traktor som ny.

I dagsläget lär det finnas fem stycken av denna unika modell i Sverige, varav numera en i Svenska Fergusonklubbens museum i Ringarum.

Det är mycket sällan som en Ferguson Brown finns till salu. Men nu lades ett exemplar av årsmodell 1938 ut på en webbauktion i Norge. Styrelsemedlemmen Anders Carlsson, bevakade auktionen och lyckades till slut få högsta budet precis innan auktionen stängdes.
– Vi var två spekulanter. Den andra, som vi inte vet vem det var, lade på 10 000 varje gång han höjde budet, medan jag nöjde mig med 1 000 kronor, berättar Anders.

Det var en mycket belåten ordförande som gladdes tillsammans med den välkomstkommitté av Grålleentusiaster som hade mött upp.
– Ferguson Brown är ju liksom ursprunget till Grållen och nu har vi den tillsammans med den med tillverkningsnummer två av 1946 års modell, vilket är det ”riktiga” startåret för Grållen, säger Paul Johansson.

Inte underligt att såväl grålleflaggan som den svenska gula och blå diton, vajade på flaggstängerna vid Grålleklubbens kansli och museum denna dag.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share