Nyheter som sänker kostnader

Färre människor på landets mjölkgårdar. Fler robotar som gör mer av jobbet. Det är en tydlig trend bland företagen på Elmia Lantbruk 19-21 oktober.

De ledande leverantörerna av utrustning för mjölkproduktion ställer ut på mässan. Alla har nyheter för sänkta kostnader med hjälp av automatik och robotar.
– Det finns ett antal möjliga besparingar i mjölkproduktionen. Även om investeringsutrymmet saknas just nu, bör varje lantbrukare räkna på möjligheterna, säger Eva Mårtensson, informationsansvarig på DeLaval.

På förra mässan presenterade DeLaval ett system för hullbedömning av mjölkkor. Nu finns det på marknaden. En gård med 140 mjölkande kor kan med kamerans hjälp förbättra hull och slaktvikt och förbättra resultatet med upp till 100 000 kronor per år.

I år har företaget tre nyheter, nominerade till Elmia Lantbruk Innovation Award. Det är stallbelysning med 75 procent lägre energiförbrukning, en frekvensstyrd kylfläkt som även den sänker kostnaden och en foderskrapa som drivs med en liten energisnål motor.

Även Lely satsar hårt på robotar. Flera nyheter presenteras på Elmia Lantbruk för mjölkning utfordring och utgödsling. Bland annat är det en självgående spaltrobot utan slingor eller liknande hjälpmedel. Vector är den stora nyheten. Det är en utfodringsrobot som är ensam om att läsa av foderbordet, hämta nytt, mixa och hela tiden hålla bordet fyllt. När korna har tillgång till rätt mängd foder, ökar mjölkproduktionen samtidigt som personalbehovet minskar.
– Robotiseringen är ofrånkomlig, inte bara av kostnadsskäl. Det är svårt att rekrytera personal och även utländsk arbetskraft tvekar att arbeta i en ladugård, säger Jonas Svensson, svensk försäljningschef på Lely Scandinavia.

GEA visar ett nytt system för robotmjölkning på mässan. Tekniken är hämtad från företagets stora karuseller, som nu blir tillgänglig även för mindre gårdar. Systemet heter DPQ Monobox och är uppbyggt av moduler. En försörjningsenhet betjänar upp till tre mjölkningsstationer. Den sköter vatten, tryckluft, kemi, desinfektion och dippmedel. Enheten följer hela tiden upp förbrukningen, vilket ger större möjligheter att påverka kostnaderna.

Även mjölkorganen kommer från de stora karusellerna.
– Rengöring av spenar, förmjölkning, simulation, mjölk ning och mellandesinfektion av organet görs i samma spenkopp berättar Henning Deharde på GEA Sverige.

Share