Ny förbundsordförande på turné

LRF:s nya förbundsordförande Palle Borgström besökte Vreta Kluster.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Södermanland och Östergötland blev de första regionerna på en turné över hela landet att besökas av LRF:s nye förbundsordförande, Palle Borgström,. Under resan som avslutades på Vreta kluster talades det viltfrågor och byggnation på åkermark.

På en stämma i maj valdes Palle Borgström till ny förbundsordförande för LRF. Som sådan besökte han i dagarna för första gången Södermanland och Östergötland. Det besöket var även början på en turné över hela Sverige. Besöksdagens schema inkluderade en rundtur i sydöstra Södermanland och i Östergötland.

Vad kan du säga om dagens resa och besök?
– Jag vill av flera skäl besöka alla regioner i LRF, berättar Palle Borgström. Dels för att lära känna de regionalt förtroendevalda och för att hela engagemanget i LRF kommer underifrån.
– Regionerna är en viktig del men också komma ut och lyssna på vad som är de aktuella frågorna runt om i Sverige, nära medlemmarna i vardagen.

I Södermanland var temat viltskador och i Östergötland byggnation på fin åkermark. Är det de viktigaste regionala frågorna?
– Det var det vi tittade på idag men det finns många andra frågor där vi känner till varandra väl och vet var utmaningarna är, svarar Palle Borgström. Det blev lite mer specifika frågor idag och vilt är en väldigt utmanande situation i Södermanland. Där omöjliggörs brukandet i flera bygder, man helt enkelt ger upp och lämnar åkermarken. Bilden blir ganska klar att man förlorat kontrollen.

Byggandet på värdefull åkermark har länge varit en stor fråga i Östergötland.
– Vi vet att de här stora regionala centrumen växer men vi tycker att kommunerna gör det väldigt lätt för sig när de bygger på åkermark. Det är lite svårt att förstå varför de inte klarar av att göra bättre avvägningar och tänka lite mer långsiktigt.

Vad är annars generellt den eller de viktigaste frågorna för LRF nu?
– Av alla de hundra frågor som LRF jobbar med så är det tre som är högprioriterade för tillfället, säger Palle Borg ström.
– En sådan är livsmedelsstrategin och konkurrenskraftfrågorna. Nu har vi ett politiskt beslut och politiskt sponsrat i och med att vi ska öka produktionen i Sverige. Då är det viktigt att vi skapar de förutsättningarna, för det är ju inte politiker och myndigheter som kommer stå för tillväxten. De måste skapa förutsättningar men tillväxten kommer ske ute på gårdarna. Det bygger ju på att folk har framtidstro och tro på en möjlighet att investera. Vi vet att det finns begränsningar i regelverk som vi måste rätta till. Det finns begränsningar i konkurrenskraft på flera områden. Ett är beskattningar av energi.

– En annan stor fråga som vi har framför oss är klimatfrågan. Vi måste ställa om från fossilbaserade bränslen till fossilfria. Då är lösningen det som växter i skog och på åkermark. Det måste vi också ha rätt regelverk till och rätt stimulans kring innovation samt att det finns möjlighet att ta de här stegen. För att tas de här stegen då finns det stora möjligheter för de gröna näringarna.

– Den tredje viktiga frågan är äganderätten som är en förutsättning för de två andra. Vi ser att den utmanas på flera sätt i samhället. Fler och fler grupper i samhället ser ägandet av jord och framför allt skog som någon form av allmän egendom som man kan göra vad som helst med och som tillhör alla.

Det är dags för fika här på Vreta kluster. Har du varit här förut?
– Ja, det har jag, säger Palle Borgström. Flera gånger. Det är ju ett ganska unikt centrum i jordbruks-Sverige med allting tillsammans på ett ställe. Det är en väldig tillgång.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share